June 2014

လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲမွန္ကန္မႈရွိေစရန္ ခ်င္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရန္ကုန္တို႔တြင္ ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္

လာမည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး အတြက္ မဲမွန္ကန္မႈ ရရွိေစရန္ အတြက္ ေရွ႕ေျပး စီမံခ်က္ အေနျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ ျပည္နယ္ စသည့္ ေနရာသံုးေနရာတို႔တြင္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

လာမည့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ မဲမွန္ကန္မႈ ရရွိေစရန္ အတြက္ ေရွေျပးစီမံခ်က္ အေနနဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနား မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) စသည့္ ေနရာ သံုးေနရာတြင္ ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္ အေနျဖင့္ ေမ ၂၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ယခုလက္ရွိ အခ်ိန္အထိ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဘြဲ႕တံဆိပ္ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းကို ေ၀ဖန္ခဲ့ေသာ သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ျပန္လည္ေတာင္းပန္

ႏိုင္ငံေတာ္မွ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ထူးခၽြန္သည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား သူရဘြဲ႕ႏွင့္ သူရဲေကာင္း မွတ္တမ္း၀င္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႕မ်ား ေပးအပ္ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုး ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ျပန္လည္ ေတာင္းပန္စာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

UMFCCIတြင္ က်င္းပသည့္ အခမ္းအနား တစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုး ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက တပ္မေတာ္သားမ်ားအေပၚ ထိခိုက္ပုတ္ခတ္ ေျပာဆိုမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ အၿငိမ္းစားမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားမွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပန္လည္ ေ၀ဖန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း မဲဆႏၵနယ္မ်ားထြက္ရွိ

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္း ၂၀၁၄ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မဲဆႏၵနယ္မ်ား ထြက္ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ၂၀၁၄ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ လစ္လပ္ေနေသာ ေနရာမ်ားမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေလးေနရာ၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ေနရာ၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ေနရာ စုစုေပါင္း လစ္လပ္ေနရာ ေျခာက္ေနရာ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရး အတြက္ ခ်ထားေပးသည့္ က်ပ္သိန္း၁၀၀၀အား သတ္မွတ္ကာလအတြင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ စာရင္းရွင္းႏိုင္ျခင္းမရွိ

ေဒသဖြ႕ံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား က်ပ္သိန္း(၁၀၀၀) ခ်ထားေပးခဲ့ရာ သတ္မွတ္ကာလ အတြင္းမွာပင္ လုပ္ငန္းႏွင့္ စာရင္းမ်ားအား မတ္လတြင္ အၿပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အတြက္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ဘက္ဂ်က္မ်ား ခ်ထားေပးျခင္း ျဖစ္ကာ သံုးလအတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သတ္မွတ္ထား ေသာ္လည္း၂၀၁၄ေမလ အတြင္း အၿပီးစီး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ေဆာက္လုပ္မည့္ ေျမေနရာအား ဘာသာျခားမ်ားက ကန္႔ကြက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚ

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၇ႏွစ္ျဖစ္သည့္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္က ဥပေဒႏွင့္အညီ ပိတ္သိမ္းခဲ့ေသာ သခ်ိဳင္းေျမတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္လွ်က္ရွိေနေသာ္လည္း ယင္းကိစၥအား အစၥလမ္ ဘာသာ၀င္ အခ်ိဳ႕က ကန္႔ကြက္ေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕၏ အတြင္းေရး အ႐ႈပ္တာ္ပံုမ်ား - သံဖေနာင့္

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတတြင္ အႀကံေပးမ်ိဳးစံု ေလးဆယ္ေက်ာ္ရွိသည္။ အႀကံေပး အခ်င္းခ်င္းပင္ သမၼတတြင္ အႀကံေပးမည္မွ် ရွိသည္ကို တိတိက်က် မေျပာႏိုင္ေပ။ သမၼတ႐ံုးတြင္ ၀န္ႀကီးငါးဦး ရွိသည့္အနက္ ဦးစိုးသိန္းသည္ သမၼတ၏ အခန္းသို႔ တံခါးမရွိ ဓါးမရွိ ၀င္ထြက္ခြင့္ရသည္။ အျခား ၀န္ႀကီးမ်ား ၀င္လိုက ကိုယ္ေရးအရာရွိ မွတစ္ဆင့္ ခြင့္ေတာင္းၿပီးမွ ၀င္ရေသာ္လည္း ဦးစိုးသိန္းမူ သမၼတ ႐ံုးခန္းတံခါးကို သူကုိယ္တိုင္ဖြင့္ၿပီး ၀င္လိုသည့္ အခ်ိန္ ၀င္ႏိုင္သည္။ နာဂစ္ကာလက ေရတပ္မွ စစ္သေဘၤာ သံုးစီး နစ္ျမဳပ္သြားသျဖင့္ ေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံရေတာ့မည့္ ဦးစိုးသိန္းကို တစ္ပတ္စဥ္ထဲ သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္သျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊထံ အသနားခ

ရထား၀န္ထမ္းေတြ ဆႏၵျပမယ့္ ျပင္သစ္ကုိ သြားၾကမလား

၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၉အတြင္း ဖိအားေပးျခင္းခံရမည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ လုပ္ခလစာ ေလ်ာ့ပါးေရး ျပႆနာသည္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း စြမ္းေဆာင္ရည္ က်ဆင္းမႈကုိလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ၿပီး၊ ဤအေျခအေနသည္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးကုိ အဆုံးစြန္ထိ ၿခိမ္းေျခာက္ ေနသည္ဟု ဆႏၵျပသူမ်ားက ေျပာၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ ဖရန္႔စစ္ေဟာ္လန္၏ ဆုိရွယ္လစ္ အစုိးရကေတာ့ အသုံစရိတ္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းသည္ ဥေရာပ ေကာ္မရွင္၏ ေလေၾကာင္း ထိန္းသိမ္းေရး စရိတ္စကမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္ႏွင့္လည္း ကုိက္ညီသည္ဟု အခုိင္အမာ ေျပာေနသည္။

ISIS ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ မုိဆူးၿမဳိ႕ အေျခအေန တည္ျငိမ္မွာလား

 “မိသားစု အေပ်ာ္ခရီးသြားေနသလုိပဲ”လုိ႔ ၿပဳံးရႊင္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ ကေလးေတြ အျပည့္ပါတဲ့ ကားတစ္စီးေပၚက လူတစ္ေယာက္က ၀မ္းပမ္းတသာ ေျပာဆုိခဲ့တယ္။

“၀န္ေဆာင္မႈေတြ အပါအ၀င္ အရာအားလုံးကေတာ့ ေကာင္းမြန္ေနပါတယ္။ လုံၿခဳံတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း လူေတြမွာ ေသာက ေရာက္ေနတာကေတာ့ မိုဆူးၿမဳိ႕ႀကီး ဘာျဖစ္လာမယ္ဆုိတာ မသိတာပါဘဲ”လုိ႔ အဆုိပါ ပုဂၢဳိလ္က ဆက္ေျပာသည္။

အီဂ်စ္မူဆလင္ ဘရားသားဟုဒ္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားကုိ ေသဒဏ္မ်ား စီရင္ခဲ့ျခင္းအား တရား႐ုံးက အတည္ျပဳ

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ရဲစခန္းအား တုိက္ခုိက္မႈျဖင့္ စြပ္စဲြခံရေသာ မူဆလင္ ဘရားသားဟုဒ္ ေထာက္ခံသူ ၁၈၃ ေယာက္ကုိ ေသဒဏ္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္ဟု အီဂ်စ္တရား႐ုံး တစ္႐ုံးက အတည္ျပဳခဲ့သည္။  

ယခုအခါတြင္ အယူခံမ်ား ၀င္ဖြယ္ရွိသည္။ စစ္အစုိးရသည္ ဒီဇင္ဘာလကတည္းက ရာႏွင့္ခ်ီေသာ အတုိက္အခံမ်ားကုိ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ သမၼတ ေမာ္စီလက္ထက္ ကတည္းက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေခ်မႈန္းခဲ့ေသာ အာဏာပုိင္မ်ားက မူဆလင္ဘရားသားဟုဒ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ မုိဟာမက္ေမာ္စီကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ လူထုဆႏၵျပပဲြအား ပစ္ခတ္မႈျဖင့္  ဖယ္ရွားခဲ့သည္။

မိုးတားဆရာမ်ားအလိုရွိသည္ - မာေဂ်

မာေဂ်သာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ ျဖစ္ရင္ ေနာက္ေန႕ သတင္းစာထဲမွာ ထည့္မယ့္ ေၾကာ္ျငာပါ။ အတန္းပညာ တတ္ရန္မလို၊ ဘာဘြဲ႕လက္မွတ္မွ တင္ျပရန္မလို၊ ယုတ္စြအဆံုး စာတတ္ရန္မလို၊ ဘယ္ရပ္ကြက္ လူၾကီး ေထာက္ခံစာမွမလို၊ ျပစ္မႈကင္းရွင္းေၾကာင္း ရဲစခန္း ေထာက္ခံစာမလို၊ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းရန္မလို၊ လက္ေတြ႕ မိုးတားႏိုင္သူမ်ားကို ျပန္တမ္း၀င္ အရာရွိအျဖစ္ အျမန္ခန္႔အပ္ခ်င္ပါတယ္ဆိုျပီး ျပဴးတူးျပဲတဲ ေၾကာ္ျငာၾကီးကို ထည့္ဦးမွာ။ ရန္ကုန္ ေရႊျမိဳ႕ေတာ္ၾကီး အတြက္ ပုဒ္မ၄၃၆ ျပင္ဖို႕လည္း ဒီေလာက္ အေရးမၾကီးဘူး၊ ၅၉(စ) ျပင္ဖို႕လည္း ဒီေလာက္ ေလာစရာမလိုဘူး၊ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာလည္း ေနာက္မွခ်စ္လို႕ရတယ္။ ပီအာစနစ္ က်င့္သံုးမယ္ မသံုးဘူးဆိုတာကလည္း ထားလိုက္

Pages