September 2014

ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအဆင့္ အစုိးရဌာန ၁၀ခုမွ ဘတ္ဂ်က္ေငြ ထပ္မံတုိးေပးရန္ လႊတ္ေတာ္၌တင္ျပ

လမ္းတံတား ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကလည္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ အျဖစ္ႏုိင္ဆံုးႏွင့္ ခ်စားမႈ အျဖစ္ႏုိင္ဆံုး ေနရာမ်ား ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ခ်စားမႈကုိ အားေပးေနသလို ျဖစ္ေနဟု လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေဒၚညိဳညိဳသင္းက သံုးသပ္

ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအဆင့္ရွိ အစုိးရဌာနမ်ား ျဖစ္ေသာ အထူး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန၊ ေရအရင္းအျမစ္ အသံုးခ်ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ အပါအ၀င္ အစုိးရဌာန ၁၀ခုမွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ား တိုးျမႇင့္ခ်ထားေပးရန္ အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

Ooredoo ကြန္ရက္အတြက္ တာ၀ါတုိင္ ေထာင္ေပးသည့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား သိန္းရာႏွင့္ခ်ီၿပီး လုပ္ခမရၾကေသး

Ooredoo ဆက္သြယ္ေရး တာ၀ါတုိင္အတြက္ တိုက္ရိုက္ ကန္ထရိုက္ရေသာ Zamilinfra (ZAMIL TELE INFRA LIMTIE) အေနျဖင့္ တာ၀ါတိုင္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့သည့္ ကုမၸဏီ(၈)ခုအား ေပးရန္ က်န္ရွိသည့္ ေငြမ်ားအား အႀကိမ္ႀကိမ္ ေရႊ႕ဆုိင္းခ်ိန္းဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေန၍ ကုမၼဏီမ်ား အခက္ေတြ႔ၾကရေၾကာင္း ေကာင္းစည္ဟိန္း ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမွ ဦး၀င္းလြင္ဦးက ေျပာသည္။

ေကာ့မွွဴးၿမိဳနယ္ရွိ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ား ဆန္းၾကယ္စြာ မ်က္လံုးေတာ္မ်ားပြင္႕

ရန္ကုန္တိုင္းေဒႀကီး ေကာ့မူးၿမိဳ႕နယ္ အပိုင္ရွိ ေနအိမ္ႏွင့္ ဆိုင္ခန္းတစ္ခ်ိဳ႕မွ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ (ေၾကးဆင္းတုေတာ္)မ်ား၏ မ်က္လံုးေတာ္မ်ားသည္ နဂိုမ်က္လႊာခ်ထားရာ အေနအထားမွ သိသာ ထင္ရွားစြာ ဖြင္႕ေတာ္မူလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤါလီအခ်ဳိ႕ ဘ၀လံုၿခံဳမႈရွိေစရန္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရဟု ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းဆုိ

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးအခ်ဳိ႕ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနျခင္းမွာ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္သည့္ ဘဂၤါလီ လူမ်ဳိးမ်ားသည္ အနည္းစုသာရွိၿပီး ရခုိင္ရြာမ်ား၏ ၀န္းရံျခင္း ခံထားရသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက Tomorrowသို႔ ေျပာၾကားသည္။

မိမိတုိ႔ လယ္ယာမ်ားအား ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ျခင္း မရွိပါက အကူအညီ ေတာင္းခံႏုိင္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆို

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ပုိင္ေျမကုိ အလြယ္တကူ ေရာင္းခ်လိုက္ျခင္း မျပဳေစလိုေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတုိ႔ လယ္ကြက္မ်ားအား ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ျခင္း မရွိပါက အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ တုိင္ပင္ကာ အကူအညီ ေတာင္းခံႏုိင္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခ်ိန္၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္သူေတြ စိတ္၀င္စားေနတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း ေနာက္ကြယ္က တ႐ုတ္လူမ်ဳိး ေရွာင္စန္း

ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ႐ုတ္တရက္ တင္လုိက္ေသာ ၾကည့္ျမင္တုိင္ တစ္ဖက္ကမ္း ေအးရြာတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္အေၾကာင္း ပြက္ေလာ႐ုိက္ ေနၾကသည္။ ယင္း၏ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၉ရက္ေန႔တြင္မူ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ တင္ဒါေခၚၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေၾကညာခဲ့ရသည္။ ထုိေအးရြာၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းကုိ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဖဲြ႕စည္းလုိက္ေသာ ျမန္မာ့ေစတနာ ၿမိဳ႕သစ္ အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီက အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မူလက လက္သိပ္ထုိး စီစဥ္ခဲ့ၾကသည္။

လက္သိပ္ထိုး စီမံကိန္းႀကီးမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္....

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ေခတ္အဆက္ဆက္ ကတည္းကပင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အတြက္ စီမံကိန္းမ်ားစြာကို ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသို႔ ေဖာ္ထုတ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားစြာတြင္ အမွန္တစ္ကယ္ ေအာင္ျမင္သည့္ စီမံကန္းမ်ား ရွိသလို ေဆာင္ရြက္ရန္ က်ိန္းေသစီစဥ္ၿပီးပါမွ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ပ်က္ခဲ့ရသည့္ စီမံကိန္းလည္းမ်ားစြာ ရွိေနသည္။

ယင္းသို႔ စီမံကိန္းဟု အသံထြက္လာသည္ႏွင့္ မပ်က္မကြက္ ျဖစ္လာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားစြာကလည္း ေစာင့္ႀကိဳေနကာ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ စီမံကိန္းအနီးရွီ ေျမေစ်း၊ အိမ္ေစ်းမ်ား အဆမတန္ တတ္လာျခင္းမ်ားမွာ အဓိက အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္လို႔ေနသည္။

ေ၀ဖန္မႈမ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို တင္ဒါေခၚရန္ တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရမွစီစဥ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕ အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းအတြက္ ျမန္မာ့ ေစတနာ ၿမိဳ႕သစ္ အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီအား လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးအပ္ထားသည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သို႔ သ၀ဏ္လႊာ ေပးပုိ႔ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး ေနာက္တြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ တင္ဒါေခၚယူေတာ့မည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္း အစုိးရအဖြဲ႕မွ ၾသဂုတ္လ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္သည္။

ခ်ဲလ္ဆီးတိုက္စစ္မွဴး ဖာနန္ဒုိေတာရက္စ္ ေအစီမီလန္သုိ႔ ႏွစ္ရာသီအငွားျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕

ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းမွ စပိန္တုိက္စစ္မွဴး ဖာနန္ဒုိေတာရက္စ္သည္ အီတလီ စီးရီးေအ ကလပ္ ေအစီမီလန္ အသင္းသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ကစားရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး စတန္းဖုိ႔ဒ္ဘရစ္တြင္ သုံးႏွစ္ၾကာ ကံဆုိးမုိးေမွာင္က်မႈကုိ အဆုံးသတ္ခဲ့သည္။

ဘေလာ့တယ္လီႏွင့္အတူ လီဗာပူးလ္အသင္း ျပန္လာၿပီး မန္ယူအသင္း သုံးပဲြဆက္ ႏုိင္ပဲြေပ်ာက္ဆုံး

ပရီးမီးယားလိဂ္ပဲြစဥ္(၃) ပဲြစဥ္မ်ား ယွဥ္ၿပဳိင္ကစားခဲ့ရာ နာမည္ႀကီး ကစားသမားမ်ား ပါ၀င္သည့္ မန္ခ်က္စတာ ယူႏုိက္တက္ႏွင့္ မန္ခ်က္စတာ စီးတီး အသင္းမ်ား ႏုိင္ပဲြေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ၿပီး ယခင္ တစ္ပတ္က ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည့္ လီဗာပူးလ္ အသင္းက လန္ဒန္ၿမဳိ႕ခံ စပါးအသင္းကုိ ၃-၀ ဂုိးျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

Pages