ရမည္းသင္းစား သီလ၀ (သို႕မဟုတ္) မျပံဳးမရယ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစန္းယု - ကိုရင္ေမာင္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တတိယေျမာက္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစန္းယုနဲ႔ ပတ္သတ္၍ စာေစာင္မ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္  ေရးသားမႈ အလြန္နည္းပါးသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး အာဏာရွင္ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းသည္ အသက္ (၆၀) ျပည့္ေသာ အခါတြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ တာ၀န္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စန္းယုအား လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စန္းယုသည္ ျပည္ၿမိဳ႕ ဇာတိျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ BIA, BDA, BPF အစ ရွိသည္တို႔မွ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္ အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ေသာ စစ္သားႀကီး တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ဦးစီးေသာ BIA တပ္တြင္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေပါင္းၿပီ အဂၤလိပ္ကို တိုက္ထုတ္ေသာ ကာလက BIAတပ္သို႔ မ၀င္မီ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စန္းယုသည္ ေဆးေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကား ခဲ႔ပါသည္။ ၁၉၇၄၊ မတ္လ (၂) ရက္ေန႔တြင္ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စန္းယုသည္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဘ၀မွ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေျပာင္လဲတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းေနာက္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသူမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရတင္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စန္းယုသည္ ၄င္း၏ တပ္ရင္းမွဴးျဖစ္ေသာ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ ဗိုလ္ရဲထြဋ္မွ သ.န.က (၃) တပ္ရင္း တစ္ရင္းလံုး ေတာခိုေသာ အခါတြင ္မလိုက္ဘဲ တစ္ဦးတည္းသာ က်န္ခဲ႔ေသာ အရာရွိ တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စန္းယုအား ကၽြန္ေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴး ဘ၀တြင္ စတင္ ေတြ႔ရိွၿပီး ေလ့လာခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ ၄င္းနဲ႕ပတ္သတ္၍ ကၽြန္ေတာ့္ ဆရာသမား ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္၀င္း (ၾကည္း ၅၉၀၆) ကြယ္လြန္သည္ ၄င္းအျခားအဆင့္ ဘ၀ကပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စန္းယုနဲ႔အတူ ပူးတြဲ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ဖူးေသာေၾကာင့္ ႀကံဳႀကိဳက္တိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စန္းယုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ ေျပာျပေလ့ရွိပါသည္။ ႏိုငံေတာ္ေကာင္စီ႐ံုး အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ အမွတ္ (၁၆) ၀င္ဒါမီယာ ခရက္ဆင့္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စန္းယု ႐ံုထိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္း၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ေသာ ဗိုလ္ႀကီးသန္းေစာမွာ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးသူ ျဖစ္၍ အားလပ္ေသာ ခ်ိန္မ်ားတြင္ သူ၏႐ံုးသို႔ သြားထိုင္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စန္းယုကို ေလ့လာခဲ႔ရပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စန္းယုသည္ ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႔ဖူးသမွ်ေသာ အႀကီးအကဲမ်ားတြင္ ၄င္း၏ကိုယ္က်င့္တရားနဲ႔ တာ၀န္ကိုမွီသူ တစ္ေယာက္မွ် မရွိပါ။ အခ်ိန္ေလးစားျခင္း၊ တာ၀န္ေက်ပြန္ျခင္း၊ ႏိုငံေတာ္၏ ဘ႑ာေငြကို ျခိဳးၿခံ ေခၽြတာျခင္း (အေသးအမႊားကိုပင္) စသည္တို႔မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ႐ံုးတြင္ (၁၀) ႏွစ္ေက်ာ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေသာ  ကာလအတြင္း ေတြ႕ရွိခဲ႔ရပါသည္။ ၄င္း၏ ဦးစီးအရာရွိမ်ားျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴး ခင္ေႂကြ (ေနာင္လႊတ္ေတာ္တြင္ ညႊန္ခ်ဳပ္) ဗိုလ္မွဴး၀င္းေမာင္တို႔သည္ အနီးကပ္ေနသူမ်ား ျဖစ္၍ ဂဃနဏ သိၾကပါသည္။

နံနက္ (၈) နာရီတိတိတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စန္းယုသည္ ၄င္း၏ ႐ံုးသို႔ ေအဒီလမ္းမွ မေခၚေသာ အခါတြင္ အၿမဲတမ္း ေရာက္ရွိပါသည္။ ေအဒီလမ္းတြင္ ဦးေန၀င္း႐ံုး ရွိပါသည္။ နံနက္ (၈)နာရီ ႐ံုးတက္ၿပီးေနာက္ ၄င္း၏အခန္းအတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ပါသည္။ ေတြ႕သင့္ေသာ ၀န္ႀကီးမ်ား ဌာနဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေခၚယူပါသည္။ ထိုစဥ္က အမ်ားဆံုးလာ၍ ေတြ႕ေသာပုဂိၢဳလ္မွာ ေထာက္လွမ္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ႐ံုးထိုင္ေသာ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဦးစန္းယုသည္ လက္ဖက္ရည္ (၂)ခြက္ခန္႔ ေသာက္ေလ့ရွိပါသည္။ ကိုယ္ေရးအရာရွိ ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ႀကီး သန္းေစာမွာ မေခၚလွ်င္ အခန္းတြင္းသို႔ ၀င္ခြင့္မရွိပါ။ ဥိီးစန္းယု၏  ႐ံုးခန္းေရွ႕ အခန္းတြင္ ၄င္း၏ ဦးစီးအရာရွိ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုးျမင့္ ထိုင္ပါသည္။ (၁၂) နာရီ ထိုးလွ်င္ ဦးစန္းယုသည္ ၄င္း၏ ကေမာၻဇေနအိမ္သို႔ ျပန္၍ ေန႔လည္စာကို သံုးေဆာင္ၿပီး (၁)နာရီ တိတိတြင္ ႐ံုးသို႔ျပန္လာပါသည္။ ဤအခ်ိန္ဇယားမွာ ဦးစန္းယု မပ်က္မကြက္ေသာ အခ်ိန္ဇယား ျဖစ္ပါသည္။ ညေနပိုင္းတြင္ (၅) နာရီ ၀န္းက်င္ခန္႔တြင္ အေၾကာင္းထူး မရွိပါက ႐ံုးဆင္းေလ့ရွိပါသည္။ ဗိုလ္ႀကီး သန္းေစာ၏ ေျပာျပခ်က္အရ ဦးစန္းယုအား ေန႔ခင္းဘက္ အိမ္ျပန္ ထမင္းစားရ၍ အခ်ိန္ကုန္မႈ၊ တာ၀န္ပိုမႈတို႔ကို ေျပာျပေသာ အခါတြင္ ငါ၏ Principleကို မင္းေျပာစရာမလိုဟု ေျပာပါသည္။ ဦးစန္းယုသည္ တနဂၤေႏြေန႔ႏွင့္ အစိုးရ ႐ံုးပိတ္ရက္၊ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ပင္လွ်င္ ႐ံုးတက္ပါသည္။

ၿခိဳးၿခံေခၽြတာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာရလွ်င္ အမွတ္(၁၆)၀င္ဒါမီယာတြင္ ဦးစန္းယု ႐ံုးခန္း၌ အစည္းအေ၀း က်င္းပေသာအခါ၌ ထမင္းစားခ်ိန္ လြန္သည့္တိုင္ေအာင္္ မည္သည့္အခါမွ ထမင္း မေကၽြးပါ။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြန္ေတာ့္ ဆရာသမားက ထမင္းေကၽြးရန္ ေျပာေသာအခါတြင္ ငါလည္း အိမ္ျပန္စားတယ္၊ မင္းလည္း အိမ္ျပန္စားဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္ကာလက လူႀကီးမ်ား၏ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာမႈသည္ ယေန႔ေခတ္ လူႀကီးမ်ားအတြက္ နမူနာယူစရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ တစ္ခု ေျပာႏိုင္သည္မွာ ယခင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အတၱ အလြန္ နည္းသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ပါတီ၏ တြဲဖက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေသာင္းၾကည္သည္ အလြန္စည္းကမ္းႀကီးၿပီး တိက်သူ ျဖစ္ပါသည္။ အားလံုး၏ေလးစားျခင္းကိုလည္း ခံရပါသည္။ ၄င္း၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိ ဗိုလ္ႀကီး ခင္ေမာင္ေအး ေျပာျပခ်က္အရ သူ၏ဆရာသမားမွ အစားအစာ မွာေသာအခါတြင္ ငါ့အတြက္ ေကာ္ျပန္႔လိပ္ (၁)လိပ္ဟုမွာၿပီး ေစတနာျဖင့္ မ၀မည္ဆိုးၿပီး (၂) လိပ္ (၃)လိပ္ ေပးမိလွ်င္ ေကာင္းေကာင္းဆူခံ ရပါေတာ့သည္။ ထိုစဥ္က လူႀကီးတစ္ဦး ဧည့္ခံစရိတ္ကို ေျပာျပလွ်င္ ရီစရာ ျဖစ္ပါမည္။ သာမာန္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ၀င္ တစ္ဦး၏ ဧည့္ခံစရိတ္မွာ တစ္လတြင္ (၂၅) က်ပ္သာ ရွိပါသည္။ ခရီးစဥ္မ်ား သြားေသာအခါတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ပါတီ ေကာင္စီမ်ား၏ ဧည့္ခံမႈကိုလည္း ကန္႔သတ္မႈျဖင့္ လက္ခံရပါသည္။ ဆရာသမား၏ ေန႔တြက္မွာ ၂၅ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ေရး အရာရွိမွာ (၁၅) က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသသို႔ ေရာက္လွ်င္ (၃) ရက္ခန္႔ ၾကာမည္ဆိုပါက (၁၂၀)က်ပ္ေပးၿပီး စားခဲ့ရပါသည္။ တပ္မေတာ္ အစိုးရ လက္ထက္ကကဲ႔သို႕ အေႁခြအရံ မိသားစုမ်ားျဖင့္ သြားပါက ျပန္လာလွ်င္ ထြက္စာတင္ခိုင္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးစန္းယုသည္ ဥကၠဌ ဦးေန၀င္း အစည္းအေ၀း မတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ အခါမ်ားတြင္ မည္သည့္အခါမွ ထိပ္ခံုတြင္ မထိုင္ပါ။ ထိပ္ခံု၏ နံေဘးရွိ သူ၏ မူလေနရာတြင္သာ ထိုင္ၿပီး  အစည္းေ၀းကို က်င္းပေလ့ ရွိပါသည္။ တာ၀န္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း မွတ္သားစရာ အလြန္ေကာင္းေသာ အခ်က္တစ္ခု ေဖာ္ျပပါမည္။ ေက်ာင္းသား အေရးအခင္းတြင္ ပါ၀င္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုစဥ္က နာမည္ႀကီး က်ဴရွင္ဆရာႀကီး တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္ေဖၫႊန္႔၏ သားသည္ ထိန္းသိမ္းခံရာတြင္ ပါသြားပါသည္  ဆရာ ေအာင္ေဖၫႊန္႕မွာ ဥကၠဌ ဦးေန၀င္း သမီးျဖစ္သူ မစႏၵာ၏ ဆရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မစႏၵာထံတြင္ အကူအညီ ေတာင္းခံေသာအခါ မစႏၵာမွ ဥိီိးစန္းယု ေနအိမ္သို႔လာၿပီး ဦးစန္းယု၏ ဇနီးေဒၚသန္းရွိန္အား ဆရာ ေအာင္ေဖၫႊန္႔ သားအတြက္ ေျပာျပကူညီ ေတာင္းခံခဲ႔ပါသည္။ ထိုစဥ္ ကာလက ဦးေန၀င္းမွာ ျပည္ပသို႔ ခရီးထြက္ေနေသာအခါ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကိစၥအား ေဒၚသန္းရွိန္မွ ဦးစန္းယုအား ေျပာျပေသာအခါတြင္ ဦးစန္းယုမွ စကားတစ္ခြန္းသာ ျပန္ေျပာလိုက္ပါသည္။ ၄င္းမွာ “ေထာက္လွမ္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ဦးသည္ တာ၀န္အရ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္၍ ၄င္းအေနျဖင့္ ပါ၀င္၍ စြက္ဖက္ရန္မလို”ဟု ျဖစ္ပါသည္။ ဦးစန္းယု၏ မွတ္သားဖြယ္တစ္ခုမွာ တပ္မေတာ္တြင္ Senior, Junior ဟူ၍မရွိပါ လက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ အဆင့္သာလွ်င္ အဓိက ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းစကားမွာ သူ၏ တပည့္တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး စံသိန္း၊ (ဗုေဒါၶ) (ထိုစဥ္က ရန္ကုန္တို္င္း G1)အား ေျပာၾကားခဲ႔ေသာ စကားျဖစ္ပါသည္။ ထိုစကားေျပာရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းမွာ ဗိုလ္မွဴးႀကီး စံသိန္းသည္ ၄င္းေျပာင္းေရႊ႕ရေသာအခါတြင္ ၄င္း၏ အထက္အရာရွိမွာ သူ႕ထက္ Junior က်ေန၍ ဆရာရင္းျဖစ္ေသာ ဦးစန္းယုအား တင္ျပရာတြင္ ဦးစန္းယုမွ ေျပာခဲ႔ေသာ စကား ျဖစ္ပါသည္။

ေတြ႕ခဲ႔ရေသာ ကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဦးစန္းယု ရီသည္၊ သြားေပၚေအာင္ ၿပံဳးသည္ကို တစ္ခါမွ် မေတြ႕ဖူးခဲ႔ပါ။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ၄င္းပုဂၢိဳလ္သည္ ျမန္မာ့ သမိုင္းတြင္ မျပံဳးမရီဘဲ ေနခဲ႔ေသာ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕စား သီလ၀ ၀င္စား၍လားဟုပင္ ထင္မိပါသည္း။

သမၼတႀကီး ဦးစန္းယုမွာ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ႔ပါသည္။ ၄င္း၏ ရာထူး၊ သက္တမ္းရွိေသာ ကာလတြင္ မတရားသျဖင့္ ရွာေဖြထားေသာ ပစၥည္းမ်ား တစ္ခုမွ်မရွိပါ။ ၄င္းပိုင္ဆိုင္ခဲ႔ေသာ ခ်င္းေခ်ာင္း ရိပ္သာရွိ အိမ္ႀကီးပင္လွ်င္ ယခုအခါတြင္ တစ္ပါးသူ လက္ထဲသို႔ ေရာက္သြားျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ၄င္းတို႔မိသားစုတြင္ ေငြေၾကးျပည္႔စံု၊ မျပည့္စံုကို သိႏိုင္ပါသည္။ န.၀.တ ေခတ္ န.အ.ဖ ေခတ္ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကဲ႔သို႔ ထိုစဥ္က လူႀကီးမ်ားတြင္ အိမ္မ်ား မေပါမ်ားပါ၊ တစ္လံုးကို အႏိုင္ႏိုင္ ေဆာက္ရပါသည္။ မင္းမႏိုင္ရွိ တိုက္ခန္းမ်ားသည္ပင္လွ်င္ လူႀကီးမ်ား အစိုးရအိမ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေသာ အခါတြင္ ထိုစဥ္က ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ထင္ေက်ာ္သည္ ကိုယ္တိုင္လာၿပီး အခန္းမ်ားကို ျပန္ေတာင္းေလ႔ရွိပါသည္။ ႏိုင္္ငံ့ တာ၀န္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ တာ၀န္ကိုသာ အဓိက ထားၿပီး ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ဦးစန္းယုလို ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး အနာဂတ္တြင္ ေပၚေပါက္ႏိုင္ပါေစ။

ကိုရင္ေမာင္

 

Category: 

Share