ေက်ာက္ကပ္ေ၀ဒနာရွင္ မသြယ္သြယ္ေအာင္ အတြက္ Tomorrow ဂ်ာနယ္ႏွင့္ Health Care ဂ်ာနယ္တုိ႔မွ အလွဴေငြ က်ပ္ငါးသိန္းလွဴဒါန္း

ေဆး႐ံုတြင္ ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ ေက်ာက္ကပ္ ေဆးေၾကာေနရေသာ ေက်ာက္ကပ္ ေ၀ဒနာရွင္ မသြယ္သြယ္ေအာင္ (B.A - Myanmar) အသက္၂၂ ႏွစ္အား ေဆးကုသရန္အတြက္ Tomorrow ဂ်ာနယ္ႏွင့္ Health Care ဂ်ာနယ္တုိ႔မွ အလွဴေငြက်ပ္ ငါးသိန္းတိတိ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

အဆိုပါ အလွဴေငြမ်ားအား  ဂ်ာနယ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ဇြန္၆ရက္တြင္ ေဆး႐ံု၌သြားေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ေစတနာရွင္မ်ား အေနျဖင့္   ေက်ာက္ကပ္ ေ၀ဒနာရွင္ မသြယ္သြယ္ေအာင္အား လွဴဒါန္းလိုပါက လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ (၈)ရပ္ကြက္၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ ဖုန္း-၀၉-၂၅၄၆၈၉၀၈၇သုိ႔ ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဇယ်ာ

 

Category: 

Share