ေငြေၾကးအင္းအားၾကီးမားေသာ ေအာ္ရီဒူး ႏွင့္ နည္းပညာ ၾကႊယ္၀ေသာ တယ္လီေနာ္ တုိ႕ရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရး ျပိဳင္ဆုိင္မူစတင္

မၾကာမီ ကာလအခ်ိန္က ျမန္မာဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကုိ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ရရွိထားေသာ ျပည္ပ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မူ ႏွစ္ခုက ၀န္ေဆာင္မူ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး က႑ေတြကုိ အျပိဳင္အဆိုင္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးမည္ဟု သိရသည္။

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဆင္းကဒ္ကုိ ၁၅၀၀က်ပ္ ၀န္းက်င္ျဖင့္ လည္းေကာင္း ၊ ဖုန္းေခၚဆုိခကုိ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ေအာက္ျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မူ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္ထိ ဖုန္းေဆာင္ခ ေတြကုိ အသိအက် သတ္မွတ္ ေပးထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုး ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မူ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Telenor Myanmarသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ရံုးခ်ဴပ္အား ဖြင့္လွစ္လုိက္ျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္လ ၂ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

Telenor  Myanmar အေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ Telenor House တြင္ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ရံုးခ်ဴပ္တြင္ ၀န္ထမ္းေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ လည္ပတ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား ေစ်းႏႈန္း သက္သာစြာျဖင့္ ၀ယ္ယူႏုိင္ရန္ အရည္ အေသြးျမွင့္ျပီး ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါပြဲတြင္ Telenor Myanmar မွ တာ၀န္ရွိ သူမ်ားက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

“Telenor ကုိ အျခားသူေတြနဲ႕ မတူ ထူျခားေစတာ ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ျမန္မာ ၀န္ထမ္းေတြပါပဲ၊ အထက္ျမက္ဆံုး ေဒသခံ ၀န္ထမ္းေတြ၊ ႏုိင္ငံတကာ ကၽြမ္းက်င္သူေတြနဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ပူေပါင္း လုပ္ကုိင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ျပည္သူ ဗဟုိျပဳ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႕ လုပ္ငန္း ယဥ္ေက်းမႈကုိ တည္ေဆာက္တဲ့ Telenor ရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကုိ Telenor  Wayလုိ႔ ေခၚပါတယ္၊ ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာဆုိ Telenorရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈ ေတြက သိသိသာသာ ျမင့္တတ္လာ မယ္လုိ႔ ကတိေပး ပါတယ္၊ ကြန္ယက္ ေအာင္ျမင္စြာ ျဖန္႔က်က္ႏုိင္ရန္၊ ကုန္စည္နဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈ စတင္ေပးႏုိင္ဖုိ႕ ၾကီးမားတဲ့ အင္အား တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး ဖြံျဖိဳး တုိးတတ္မႈမ်ားကုိ အက်ိဳးျပဳ ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေရရွည္ ရင္ႏွီးျမဳပ္ႏွံသူ တစ္ဦးအျဖစ္ ရည္စူးထားမႈကုိလဲ အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု Telenor Myanamr၏ ဥကၠဌႏွင့္ အာရွ ေဒသဆုိင္ရာ အၾကီးအကဲ ျဖစ္သူ Mr.Sigve Brekkeက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္သြယ္ေရး အေနနဲ႕ ျပည္သူေတြ လက္ထဲ ဖုန္းဆင္းကဒ္မ်ား ျဖန္႕ခ်ီေပးသြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အေရာင္းဌာန ပင္ရင္း ၇ေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျပီး ၊ လက္ခြဲ အေရာင္းဆုိင္ ၂သိန္းခြဲ ၀န္းက်င္ျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မူ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္မွာ 3G စနစ္ျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မူ ေပးသြားျပီး ၊ ၀န္ထမ္း ၉၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ လည္ပတ္ သြားမည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း အတြက္ ကနဦး ကုန္က်ေငြမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ေက်ာ္ ကုန္က်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ကုန္က်ေငြသည္ ၃ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း အရင္း ေက်ႏုိင္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကုမၸဏီ တစ္ခုက ေဖာ္ျပထားသည္။

 

Category: 

Share