ရန္ကုန္ ေဆး႐ံုႀကီး၀င္းမွ ေဆးဆိုင္မ်ား ဖယ္ရွားလိုက္၍ လူနာမ်ား ဒုကၡႀကံဳ

ရန္ကုန္ ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ လူနာမ်ားအား ေဆးမ်ား လံုေလာက္စြာ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ေဆး႐ံုႀကီး၀င္း အတြင္းရွိ ေဆးဆိုင္မ်ားအား ယခုလတြင္ စတင္ဖယ္ရွားလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေဆးဆိုင္ေတြ မရွိေတာ့ ေဆးေတြ၀ယ္ရတာ အရမ္းခက္ခဲသြားပါတယ္၊ တစ္ခါတစ္ေလ အခ်ိန္အခါ မဟုတ္ သြား၀ယ္ရတာေတြဆို ေဆး႐ံုအျပင္ထိ ထြက္ရေတာ့ အဆင္မေျပဘူးေပါ့၊ နယ္ဘက္ကလာလို႔ လမ္းမကၽြမ္းေတာ့ ပိုဆိုးေနတယ္”ဟု ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီး အေဆာင္ ၁၁၊၁၂ ဖ်ားနာေဆာင္တြင္ လာေရာက္ ေဆးကုသေနသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဖယ္ရွားခဲ့ေသာ ေဆးဆိုင္မ်ားမွာ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးမွ သံုးဆိုင္၊ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ံုေၾကာမွ ေလးဆိုင္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆိုင္ေတြကို ဇူလိုင္ ၁၀ရက္မွာ ေရြ႕ေျပာင္းခိုင္းခဲ့ပါတယ္၊ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ အျပင္မွာ ေဆးဆိုင္ျပန္ဖြင့္ႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္”ဟု ရန္ကုန္ ေဆး႐ံုႀကီး၀င္းအတြင္း ေဆးဆိုင္ ဖြင့္လွစ္ေနသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေဆး႐ံု၀င္း အတြင္းမွ ေဆးဆိုင္မ်ား ဖယ္ရွားျခင္းမွာ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ ေဆး၀ါးအလံုအေလာက္ ေထာက္ပံ့မႈ႕ရွိေၾကာင္း ျပသလိုသည့္ သေဘာျဖစ္သည္ဟုလည္း သံုးသပ္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနကာ လက္တေလာ အခ်ိန္တြင္ေတာ့ လူနာမ်ား အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေဆး၀ါး ေထာက္ပံ့မႈ မရေသးေၾကာင္းလည္း လူနာအခ်ိဳ႕ထံမွ သိရသည္။

ေဆး႐ံုႀကီး၀င္း အတြင္းမွ ေဆးဆိုင္မ်ား ဖယ္ရွားလိုက္သကဲ့သို႔ပင္ အျခားေသာ အစိုးရ ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားမွ ေဆးဆိုင္မ်ားကိုလည္း လာမည္ ေျခာက္လ အတြင္း ဖယ္ရွားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ ရွိေနသည္။

 

 

Category: 

Share