ကေမၻာဇဘဏ္ လီမီတက္(ကေမၻာဇအုပ္စု အနာဂတ္ အလင္းတန္း ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း)မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ား အတြက္ စုစုေပါင္းက်ပ္ သိန္းေပါင္း ၁၆၇၀၀ေက်ာ္ လွဴဒါန္းျပီးျဖစ္

မေကြးတိုင္းေရေဘး အတြက္ ကေမာၻဇဘဏ္မွ Tomorrowသို႔ က်ပ္သိန္း၁၀၀၀ လွဴဒါန္းေနစဥ္

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လက္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားရွိ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ကေမၻာဇဘဏ္ လီမီတက္(ကေမၻာဇအုပ္စု အနာဂတ္ အလင္းတန္း ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း) သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ အဖြဲ႕အအစည္းမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI)တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ား၊ အသက္ကယ္ အက်ီ (Life Jacket)မ်ား၊ အစားအစာမ်ား အေရးေပၚ ထမင္းထုပ္မ်ား၊ ေဆး၀ါးမ်ား၊ ေသာက္ေရသန္႔မ်ား၊ ေငြေၾကးမ်ားကုိ ေရေဘးသင့္ ေဒသမ်ားသုိ႔ ေထာက္ပံ့ေပးပုိ႔လ်က္ ရွိပါသည္။

ေရေဘးသင့္ ေဒသမ်ားရွိ ကေမၻာဇဘဏ္ခြဲ အသီးသီးမွ ၀န္ထမ္းမ်ားမွလည္း အစားအေသာက္မ်ား ခ်က္ျပဳတ္၍ ထမင္းထုတ္မ်ား ေ၀ငွျခင္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴေငြမ်ား ေထာက္ပံ့ လွဴဒါန္းေပးျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

အထက္ပါ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားကုိ ေရေဘးသင့္ ေဒသမ်ားသုိ႔ ေပးပို႔လွဴဒါန္းလုိေသာ အလွဴရွင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္၊ ကမာရြတ္ဘဏ္ခြဲ(၂)ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ကေမၻာဇဘဏ္ လီမိတက္ အထက္ျမန္မာျပည္႐ုံးတုိ႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအား ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ကူညီေထာက္ပ့ံေရး စခန္းမ်ားသုိ႔ လာေရာက္ေပးပုိ႔ လွဴဒါန္းႏုိင္ၿပီး ယင္းလွဴဒါန္းပစၥည္းမ်ားကုိ ေရေဘးသင့္ ေဒသမ်ားသုိ႔ Air KBZႏွင့္ MAI အထူးေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ အခမဲ့ ဆက္လက္ပုိ႔ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ အကူအညီ လုိအပ္လ်က္ရွိေသာ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားရွိရာ ေဒသမ်ားသုိ႔ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် သြားေရာက္၍ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လက္ေတြ႕ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ပရဟိတ အဖြဲ႕အစညး္မ်ားအား ကေမၻာဇဘဏ္ လီမီတက္(ကေမၻာဇအုပ္စု အနာဂတ္ အလင္းတန္း ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း)မွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ လွဴဒါန္းေပးလ်က္ရွိၿပီး ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုိမုိ ထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

ကေမၻာဇဘဏ္ လီမီတက္(ကေမၻာဇအုပ္စု အနာဂတ္ အလင္းတန္း ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း)ႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားမွ လွဴဒါန္းေသာ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းကို ၾသဂုတ္(၁) ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂ရက္ေန႔မ်ားတြင္ Air KBZႏွင့္ MAI အထူးေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွတဆင့္ ကေလးၿမိဳ႕သို႔ ၅ႀကိမ္ ပ်ံသန္းပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ကေလးၿမိဳ႕ရွိ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအား အသက္ကယ္ အက်ီမ်ား၊ အစားအေသာက္မ်ား၊ အ၀တ္အထည္မ်ား၊ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ေသာက္ေရသန္႔မ်ားကုိ ကေမၻာဇဘဏ္ လီမိတက္ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ုိက္တာ ကေမၻာဇအုပ္စု အနာဂတ္ အလင္တန္း ျမန္မာ ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠဌ ေဒၚနန္းလုိင္းခမ္းမွ ဦးေဆာင္၍ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

အထက္ပါ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းျခင္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေပးျခင္း၊ လုိအပ္သည္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတုိ႔အျပင္ ယခုအခါ ကေမၻာဇဘဏ္ လီမီတက္(ကေမၻာဇအုပ္စု အနာဂတ္ အလင္းတန္း ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း) အေနျဖင့္ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလွဴေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း(၁၆၇၀၀)ေက်ာ္ လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ဆက္လက္၍လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

 

 

Category: 

Share