ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသၾကီး သာေပါင္းျမိဳ႕နယ္သို႔ Tomorrow Journalႏွင့္ လူမႈကူညီေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္း

ဧရာ၀တီ ေဖာင္ေဒးရွင္း မိသားစု၊ ထိုင္း-ျမန္မာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔အစည္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား လူမႈကူညီေထာက္ပံ့ေရး မဟာခ်ိဳင္၊ ဗန္ထိုလတ္ အေျခစိုက္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ Tomorrow Journalတို႔မွ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသၾကီး၊ သာေပါင္းျမိဳ႕နယ္ရွိ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

 

Category: 

Share