ဒစ္စေနး၏ Star Wars ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားသစ္အတြက္ အံ့ၾသဖြယ္ အေရာင္းျမႇင့္တင္မႈ ပံုစံသစ္

အသစ္ ထြက္ရွိလာမည့္ Star Wars၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား လူၾကည့္မ်ားေစေရး အတြက္ ဒစ္စေနး အေရာင္းျမႇင့္တင္မႈ ပံုစံသည္ ပရိသတ္မ်ားအတြက္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ဒစ္စေနး ကုမၸဏီသည္ Star Wars ဇာတ္ကားမ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္ေသာ Storm Trooper မ်ားကဲ့သို႔ လူအေယာက္ ၅၀၀ကုိ ၀တ္ဆင္ေစၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရွိ ဂရိတ္ေ၀ါေပၚတြင္ စီတန္း လမ္းေလွ်ာက္ေစကာ အေရာင္းျမႇင့္တင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္း Storm Trooperမ်ား လမ္းေလွ်ာက္ျပပြဲကုိ ပရိသတ္မ်ား စိတ္၀င္တစား ၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကၿပီး Storm Trooperမ်ားအျဖစ္ ေၾကးစား စစ္သားမ်ားကုိ ငွားရမ္း အသံုးျပဳခဲ့သည္ဟုလည္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဂရိတ္ေ၀ါသုိ႔ အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိလာသူမ်ားကုိ Star Wars ဇာတ္ကားမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ လက္နက္မ်ားျဖင့္လည္း ဓာတ္ပံု ႐ုိက္ကူးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးခဲ့ၿပီး ကမၻာ့လူဦးေရ အမ်ားဆံုး ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ Star Wars ႐ုပ္ရွင္လက္မွတ္မ်ား အမ်ားဆံုး ေရာင္းရရန္ ဒစ္စေနးမွ ေစ်းကြက္ ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 

Category: 

Share