ဒဂံု အေဖ်ာ္ယမကာ ကုမၸဏီ လီမိတက္၏ လူမႈေရးတာ၀န္သိတတ္မႈ

ဒဂံု အေဖ်ာ္ယမကာ ကုမၸဏီ လီမိတက္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခြန္ အမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္သည့္ ကုမၸဏီ စာရင္းတြင္ တတိယ ေနရာ၌ရွိသလို ျမန္မာ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အတြက္ လူမႈေရး တာ၀န္ယူမႈမ်ား ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ ေပးေနသည့္ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။ စတင္ တည္ေထာင္ခ်ိန္မွ ယခု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ အထိ သံုးစြဲခဲ့သည့္ေငြ စုစုေပါင္းမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း (၁၀၁၅.၄၉၁) အထိ ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

သံုးစြဲခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ သဘာ၀ ေဘးဒဏ္သင့္ ျပည္သူမ်ား ျဖစ္သည့္ နာဂစ္ မုန္တိုင္းသင့္ ျပည္သူမ်ား အတြက္ လွဴဒါန္းေငြ က်ပ္သိန္း (၅၀၀၀)၊ ေသာက္သံုးေရ ရွားပါးသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ စက္ေရတြင္းမ်ား တူးေပးျခင္း၊ ေရကန္မ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္း တို႔တြင္ က်ပ္ (၃၆၆) သိန္း၊ ခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ ေက်ာင္းမ်ား အတြက္ စာသင္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းျခင္းတြင္ က်ပ္ (၄၃၈) သိန္းေက်ာ္၊ စာသင္ခံုမ်ား လွဴဒါန္းျခင္း အတြက္ က်ပ္ (၇၃၈) သိန္းေက်ာ္၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ Multi Media အခန္းမ်ား ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းျခင္း အတြက္ က်ပ္ (၁၁၂)သိန္းေက်ာ္၊ ေက်ာင္း၀တ္စံုႏွင့္ စာေရး ကိရိယာမ်ား လွဴဒါန္းျခင္း အတြက္ က်ပ္ (၅၃) သိန္းေက်ာ္၊ ေႏြရာသီ ယဥ္ေက်း လိမၼာသင္တန္း၊ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း အတြက္ က်ပ္ (၅၈)သိန္း၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ား ျပင္ဆင္ေပးျခင္း၊ စာအုပ္မ်ား လွဴဒါန္းျခင္း အတြက္ က်ပ္(၇၉)သိန္းေက်ာ္၊ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဒဂံုမုေယာ အားျဖည့္ အခ်ိဳရည္ တိုက္ေကၽြးျခင္းတြင္ က်ပ္(၂၁)သိန္းေက်ာ္ ႏွင့္ အျခား ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ က်ပ္(၁၇၆)သိန္း ထည့္၀င္ သံုးစြဲေပးခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ဒဂံု ပရဟိတ ေတးဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားကို ၿမိဳ႕ေပါင္း ၁၆ ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ ေပးခဲ့ၿပီး အလွဴရေငြ အားလံုး ျဖစ္သည့္ က်ပ္ (၂၈၉၁)သိန္းေက်ာ္ကို ထိုၿမိဳ႕ အသီးသီးရွိ ပရဟိတ အဖြဲ႕မ်ားသို႔ လွဴဒါန္း ေပးခဲ့သည္။

မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ကလည္း ေရႊျပည္သာ ၿမိဳ႕နယ္မွ အေျခခံ ပညာေက်ာင္း ၁၀ ေက်ာင္းႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း အတြက္ သတၱမ အႀကိမ္ေျမာက္ ေလးေယာက္ထိုင္ စားပြဲ ကုလားထိုင္ ၃၄၄ စံုကို ေပးအပ္ လွဴဒါန္း ခဲ့သည္။ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အတြက္ ေရႊျပည္သာ ၿမိဳ႕ရွိ ပါရမီရွင္ လူမႈ ကူညီေရး အသင္းသို႕ ေခတ္မီ လူနာတင္ ယာဥ္တစ္စီးကို က်ပ္(၁၆၅) သိန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူ လွဴဒါန္း ေပးခဲ့ၿပီး ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသ အသီးသီးတြင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒဂံု အေဖ်ာ္ ယမကာ ကုမၸဏီ လီမိတက္မွ သိရသည္။

 

Category: 

Share