သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ငါးႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း လူထုလက္ခံႏိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လူထုေဝဖန္ခဲ့ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

သမၼတဦးသိန္းစိန္  ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔ လက္ထက္တြင္ လူထုေထာက္ခံမႈ ရရွိခဲ့သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္  လူထုေဝဖန္ခဲ့ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တခ်ိဳ႕ကို စုစည္း ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

လူထုေထာက္ခံခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ား

(၁) တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၁၅ ဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ေပါင္း ၃၉ခု သီးျခား လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၿပီး  တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ရွစ္ဖြဲ႔ျဖင့္၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။

(၂) ဆယ္သြယ္ေရး က႑တြင္လည္း မိုဘိုင္းဖုန္း သုံးစြဲႏိုင္မႈသည္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္က ငါးရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ၈၀ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ရွိလာခဲ့ကာ ယခင္က ဆင္းကဒ္ တစ္ကဒ္၏ ေပါက္ေစ်းႏႈန္းမွာ ၄၅သိန္းထိ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၁၅၀၀က်ပ္ထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။  ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားကို ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးခဲ့သျဖင့္ ဆင္းမ္ကဒ္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ယခုလို က်ဆင္းလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

(၃) လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုံး၀မရရွိခဲ့ေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔ကိုလည္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ား စတင္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၄၂၂ ၿမိဳ႕၊ ေက်းရြာေပါင္း ၂၉၁၀၉ရြာတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁.၇သန္းကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးႏိုင္ေရး လ်ာထားႏိုင္ခဲ့သည္။

(၄) ယခုအစိုးရ သက္တမ္းတြင္ သတင္းမီဒီယာ အထိုက္အေလ်ာက္ လြတ္လပ္ခြင့္ရခဲ့သည္။

(၅) ယခင္က ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရရွိခဲ့သည့္ အေျခအေနမွ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ယခင္ထက္ ပိုမို လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခြင့္မ်ား ရရွိခဲ့သည္။

(၆) ၁၈ႏွစ္ျပည့္ၿပီးေသာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ကားတင္သြင္းခြင့္ ပါမစ္တစ္ေစာင္ ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွကား အေရာင္းျပခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ခြင့္ေပးခဲ့သျဖင့္ ယခင္က ကားစီးေရ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္သာ ရွိခဲ့ရာမွ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကားစီးေရငါးသိန္းေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

လူထုေ၀ဖန္ခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ား

၁။ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ေပးထားေသာ္လည္း နည္းဥပေဒအရ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျခင္း မရွိသည့္အတြက္ဟုဆိုကာ ပုဒ္မ ၁၈ျဖင့္ အေရးယူမႈမ်ားက လူထုၾကားတြင္ ေ၀ဖန္ခံခဲ့ရသည္။
 
၂။ အမ်ိဳးပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းကို ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္  ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၀န္းရံျပည္သူမ်ားအား ႐ုိက္ႏွက္ဖမ္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ အစိုးရအေပၚ ေ၀ဖန္မႈျမင့္တက္ခဲ့သည္။

၃။ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒအား အလ်င္အျမန္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္အေပၚ အစိုးရအား ျပည္သူ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္း မရွိသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

၄။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ေျမ ဧကေပါင္း ေျခာက္ေသာင္းနီးပါး ရွိေနၿပီး ေတာင္သူလယ္သမား ျပည္သူမ်ား ျပန္လည္ရရွိသည့္ လယ္ေျမဧကမွာမူ ေထာင္ဂဏန္းခန္႔သာ ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေ၀ဖန္ခံခဲ့ရသည္။

၅။ ႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈႏွင့္အတူ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာလည္း အဆမတန္ ျမင့္မားလာခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ထို႔အျပင္ ေဒၚလာေစ်းႏွင့္ ေရႊေစ်းမ်ားလည္း တက္လာခဲ့ၿပီး မၾကာခဏဆိုသလို ေစ်းအတက္အက် ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားလည္း တည္ၿငိမ္မႈမရွိျဖစ္ခဲ့ရသည္။

၆။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္လုပ္လက္စား အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ တိုင္းျပည္၏ လူဦးေရႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ တစ္ရာတြင္ ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ထိုအေျခခံလူတန္းစား၏ သာမက ႏိုင္ငံတကာရွိ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဖန္တီေပးႏိုင္မႈ မရွိသည့္အျပင္ အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္မႈမ်ား မရွိျခင္းကလည္း လူထုၾကား ေ၀ဖန္ခံေနရေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

၇။ အစုိးရက ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းစဥ္ကို ေျပာင္းလဲေနပါၿပီဟု ေႂကြးေၾကာ္မႈမ်ားစြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္မွ အရာရွိမ်ား၊ ၄င္းတို႔ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားကိုသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိမ်ား ေနရာတြင္ လက္သိပ္ထိုး ခန္႔အပ္မႈမ်ား၊ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း ၄င္းတို႔၏ ပါတီ၀င္မ်ားကိုသာ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ အႏိုင္ရရွိေစရန္ ဖန္တီးမႈမ်ားသည္လည္း ျပည္သူလူထုမွ အစိုးရအား ႏွစ္သက္ျခင္းမရွိသည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ တစ္ခ်က္အပါအ၀င္ျဖစ္ခဲ့သည္။

၈။ အစိုးရသက္တမ္း ငါးႏွစ္တာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အက်ဥ္းေထာင္ အသီးသီးမွ အက်ဥ္းသားမ်ားအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးအပ္ရာတြင္လည္း အက်င့္စာရိတၱပိုင္းအရ ရာဇ၀တ္မႈႀကီးမ်ားျဖင့္ အက်ဥ္းက်ခံရသူမ်ားအျပင္ ႏွစ္ရွည္အက်ဥ္းက်ခံေစရန္  အမိန္႔ခ်မွတ္ျခင္း ခံထားရသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ယင္းလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာတြင္ အမ်ားအျပား ထည့္သြင္းလႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူ ေတာင္းဆိုေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကိုမူ ယင္းလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာတြင္ ထည့္သြင္းလႊတ္ေပးမႈ နည္းပါးျခင္းသည္လည္း အစိုးရအား ျပည္သူ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္း မရွိသည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။

၉။ အစိုးရမွ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) ကဲ့သို႔ေသာ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္အတြက္ တရားစီရင္ေရး အပိုင္းတြင္  အစိုးရအား ျပည္သူႏွစ္သက္ျခင္း မရွိသည့္ အခ်က္မ်ားတြင္လည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။

လူသစ္၊ လွ်မ္းလူ

 

Category: 

Share