အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာန အခ်ဳိ႕၏ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚ သူတို႔အျမင္

ေဒၚသူသူမာ (NNER)
ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္ (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန)

အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာန အခ်ဳိ႕၏ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚ သူတို႔အျမင္

အစုိးရသစ္ရဲ႕ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္မ်ားအတြင္း ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ၄င္းရက္ ၁၀၀ ျပည့္ေျမာက္ရန္ ရက္အနည္းငယ္ခန္႔သာ လုိေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္အတြင္းမွ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေနမႈမ်ား အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ဆက္ႏြယ္သည့္ ပညာရွင္မ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သုံးသပ္ေ၀ဖန္မႈမ်ားအား ေဖာ္ျပလုိက္ရပါတယ္။

 

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ အျမင္

ေဒၚသူသူမာ (NNER)

NNER အေနနဲ႔ကေတာ့ အခုကိစၥေတြအေပၚမွာ ေျပာခ်င္တာက မူ၀ါဒေရးရာ၊ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒကုိေတာ့ ဆက္ၿပီး မျပင္ဆင္ဘဲ ဒီအတုိင္းပဲသြားမယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြကုိလည္း ေျပာဆုိမႈေတြအရ ကၽြန္မတုိ႔ ေတြ႕လာရတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ကေတာ့ အခုသူတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြဟာ ေန႔တုိင္းလုပ္ေဆာင္ရမယ့္၊ လတုိင္း လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အေပၚမွာ သူတုိ႔ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တယ္ဆုိတဲ့ ဟာေတြကုိ လုပ္တယ္လုိ႔ေတာ့ ထင္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ အျငင္းပြားေနတဲ့ အရာေတြကလည္း ရွိတယ္။ ဒီအျငင္းပြားေနတဲ့ ကိစၥေတြမွာ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒကိစၥတုိ႔ ေနာက္ ဘယ္လုိမူ၀ါဒမ်ိဳးနဲ႔ ပညာေရးကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မယ္ဆုိတဲ့ဟာမ်ိဳးကုိ သဲသဲကြဲကြဲေတာ့ အခုခ်ိန္ထိ မသိရေသးဘူးလုိ႔ ေျပာခ်င္တယ္။ အခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ပုံက ႏွစ္တုိင္း ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ရွိရင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္ေတြ လုပ္ေနတာလုိ႔ ယူဆတယ္။ လက္ရွိအစုိးရရဲ႕ ရက္ ၁၀၀ထဲမွာ ဘာေျပာမလဲဆုိရင္ ထူးျခားတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေသးဘူးလုိ႔ပဲ ေျပာခ်င္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အခုလုပ္ေနတဲ့အထဲမွာ ဒီမူလတန္းကေလးေတြ ဆရာပုိင္းက ပညာေရး ကိစၥေတြ မေျပာင္းလဲေသးဘူး။ မသင္မေနရ မူလတန္းစနစ္ကုိပဲ သြားေနေသးတယ္။ ေနာက္ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္မွာ လုပ္ေဆာင္မယ္ဆုိတဲ့ဟာေတြ ၿပီးေျမာက္သလားဆုိရင္ေတာ့ သူတုိ႔လုပ္ေနတာက ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာပဲ မျဖစ္မေနလုပ္ရမယ့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းေတြလုိ႔ ေျပာခ်င္တယ္။ အရင္အစုိးရကလည္း အဲဒါေတြလုပ္တယ္။ အခုအစုိးရကလည္း ဒါေတြပဲ လုပ္ေနေသးတယ္လုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ ပုိေကာင္းလာတဲ့ အခ်က္ေတြက ဘာရွိလဲဆုိရင္ ေက်ာင္းက ကေလးေတြကုိ ၀တ္စုံေတြေပးတယ္၊ စာအုပ္ေတြေပးတယ္။ အခမဲ့ ျဖန္႔ခ်ိတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ ဟုိအရင္အစုိးရက ေထာက္ပံ့တာ ထက္စာရင္ ပုိေထာက္ပံ့လာတာ ေတြ႕တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မတုိ႔႐ႈေထာင့္က ေျပာရရင္ ဒီဟာေတြကုိ ျဖည့္ဆည္းေပး႐ုံနဲ႔ အရည္အေသြးရွိတဲ့ ပညာေရးကုိ ရသြားလားဆုိတဲ့ ဆန္းစစ္ခ်က္မွာေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔က သံသယရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ KGတန္းမွာ သင္ၾကားတဲ့ သင္ၾကားေရးပုိင္းမွာ ေျပာင္းလဲလာတာေတြကေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ဆရာေတြ လြတ္လပ္ခြင့္၊ စာေမးပြဲပုံစံေတြေျပာင္းဖုိ႔၊ ေနာက္တစ္ခုက သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ရရွိမႈမွာလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိေသးဘူးလုိ႔ ေျပာခ်င္တယ္။

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ အျမင္

ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္ (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန)

ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ ေျပာင္းလဲမႈေတာ့ ရွိေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ အက်ဥ္းသားေတြရဲ႕ မိသားစုေတြနဲ႔ ေထာင္၀င္စာ ေတြ႕ဆုံေရးဆုိတဲ့ ကိစၥမွာေတာ့ အခုေပးထားတဲ့ မိနစ္ ၂၀၊ ၂၅ ဆုိတာ လုံေလာက္မႈ မရွိဘူး။ နာရီ၀က္ေလာက္ေတာ့ ေပးသင့္တယ္။ ေနာက္ တရား႐ုံးေတြကုိ ျပင္တဲ့အခါမွာလည္း ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္း တရား႐ုံးေတြမွာ ျပင္ရမွာ ျဖစ္သလုိ ျပည္ေထာင္စု တရား႐ုံးေတာ္မွာလည္း ျပင္ဖုိ႔လုိတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိရင္ အမႈေတြတက္လာရင္ အရာမေရာက္ဘဲ ပလပ္ပစ္တဲ့ အစဥ္အလာေတြကုိလည္း ရပ္ဆုိင္းၿပီးေတာ့ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ၾကားနာတဲ့ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ အဲဒါမွလည္း တုိးတက္လာမယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေရွ႕ကုိ ငါးႏွစ္တာကာလမွာ ဘယ္အပုိင္းေတြကုိ ကုိင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္သြားရမယ္ဆုိတဲ့ ေလ့လာသုံးသပ္တဲ့ အေနအထားလုိ႔ပဲ ဒီရက္ ၁၀၀ကုိ ျမင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆုိတာကုိေတာ့ ျမင္ေနရေပမယ့္ တစ္ဖက္ကလည္း အေႏွာင့္အယွက္ အဟန္႔အတားေတြ ျဖစ္ကုန္ေအာင္ လူမ်ိဳးေရး၊ သာဘာေရး ျပႆနာေတြ ဖန္တီးေနတာေတြကုိလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူ ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ တုိးတက္လာတာေတြကေတာ့ ရွိတယ္။ အဲဒီလုိ တုိးတက္လာတာနဲ႔အတူ တစ္ဖက္ကလည္း လူသတ္မႈေတြ၊ လုယက္မႈေတြ၊ မုဒိမ္းမႈေတြကလည္း တုိးတက္လာတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒါေတြကုိလည္း ႏုိင္ေအာင္ထိန္းသိမ္းဖုိ႔လုိၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ အဆင့္အတန္းကုိလည္း ျမႇင့္တင္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနပါေသးတယ္။

စီးပြားေရးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္ ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ အျမင္

ဦးတင္သန္းဦး (စီးပြားေရးပညာရွင္)

ဘာပဲေျပာေျပာ ရက္ ၁၀၀အတြင္းမွာ အစုိးရစီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ကေတာ့ ထင္ရွားတဲ့ဥစၥာ ဘာမွမျပႏုိင္ဘူးလုိ႔ ေျပာရမွာပဲ။ ေနာက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ အေနနဲ႔ စီးပြားေရး ဘာေတြလုပ္ထားသလဲ။ ရက္ ၁၀၀အတြင္းမွာ ဘယ္ေလာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ဘယ္လုိစာခ်ဳပ္ေတြ ခ်ဳပ္ထားသလဲ။ ဘာေတြ လုပ္ေနတယ္လုိ႔ သူတုိ႔ဘက္က ေျပာႏုိင္တဲ့ အေျခအေနေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ၿပီး ျပည္ပနဲ႔လုပ္ေနတဲ့ Inport က႑ေတြမွာလည္း ျဖစ္လာတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ အေနနဲ႔ ျမင္သာထင္သာေအာင္ လုပ္ဖို႔အတြက္ ျပႏုိင္မႈေတြကိုလည္း ဆရာတုိ႔ မေတြ႕ရေသးဘူး။ ဥပမာ ဒီရက္ ၁၀၀ အတြင္းမွာ စီမံခ်က္ခ်ၿပီး လုပ္ေနတယ္ဆုိတဲ့ ေနရာမွာ အရင္စီမံခ်က္ေတြကုိလည္း ဥပေဒနဲ႔အညီ ေျဖရွင္းခြင့္မရဘဲနဲ႔ ဖမ္းလုိက္တာတုိ႔ အျပစ္ေပးလုိက္တာတုိ႔ဆုိတဲ့ အသံေတြေတာင္ ထြက္လာေသးတယ္။ ဒါကေတာ့ အစုိးရသစ္ အေနနဲ႔ သတိထားရမယ့္အခ်က္ အစုိးရသစ္ လက္ထက္မွာ သူ႔ယႏၲရား အသစ္ကုိ ပုံေဖာ္ေပးမယ့္ တရား႐ုံးေတြျဖစ္ေစ၊ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈေတြနဲ႔ စီမံခ်က္ကုိအေၾကာင္းျပဳၿပီး ျဖည့္တင္းမႈေတြက ဥပေဒမဲ့ လုပ္တာမ်ိဳးေတြဟာ အရင္အစုိးရနဲ႔ ထူးမျခားနား ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ မေပၚေအာင္ လုပ္ဖုိ႔လည္း သူတုိ႔မွာ တာ၀န္ရွိတယ္။ ေနာက္ Export၊ Inport က႑ေတြမွာလည္း သူတုိ႔အေနနဲ႔ အခြန္အေကာက္ ျပႆနာေတြ ေနာက္ Export၊ Inport တုိးျမႇင့္ဖုိ႔အတြက္ ကြင္းဆင္းတာေတြ စစ္ေဆးတာေတြ ရွိခဲ့တယ္။ Export၊ Inport ကုန္သည္ေတြဘက္ကေတာ့ သိသာတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔ တူညီတဲ့ တု႔ံျပန္မႈ မေတြ႕ရဘူးလုိ႔ေတာ့ သိရတယ္။ ေနာက္ အဓိကကေတာ့ အစုိးရေတြရဲ႕ ရက္ ၁၀၀ ဆုိတာေတြက သက္တမ္းအားျဖင့္ တုိပါတယ္။ အစုိးရသစ္ တက္လာတဲ့ အျမင္ေတြနဲ႔ ေျပာရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ ထိေတြ႕မႈကုိေတာ့ ယခင္အစုိးရေတြထက္ ပုိၿပီးေတာ့ အေရးေပး ခံရတယ္လုိ႔ေတာ့ ေျပာရမွာေပါ့။

 

Category: 

Share