ႏုိင္ငံတကာ တင္းနစ္ကစားသမားမ်ား ပါ၀င္မည့္ ျမန္မာအိုးပင္း တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပမည္

ႏိုင္ငံတကာ တင္းနစ္ ကစားသမားမ်ား ပထမဦးဆံုး ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ျမန္မာ အိုးပင္း တင္းနစ္ ၿပိဳင္ပြဲကို ဧၿပီလ ၂ရက္ေန႔မွ ၆ ရက္ေန႔ အထိ သိမ္ျဖဴ တင္းနစ္ကြင္းတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္းနစ္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အလြတ္တန္း တစ္ဦးခ်င္း ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္တြဲ ၿပိဳင္ပြဲ ႏွစ္မ်ိဳး ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီး ၿပိဳင္ပြဲ ပါ၀င္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အလြတ္တန္း တစ္ဦးခ်င္း ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ခ်န္ပီယံဆု ရရွိသူအား အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၀၀၀၊ ဒုတိယဆုအား ေဒၚလာ ၂၅၀၀၊ တတိယဆုအား ေဒၚလာ ၁၂၅၀ ၊ စတုတၳဆုအား ၆၂၅ ေဒၚလာတို႔ ခ်ီးျမႇင့္မည္ ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ေယာက္တြဲ ခ်န္ပီယံဆု အတြက္ ေဒၚလာ ၂၀၀၀၊ ဒုတိယဆု ေဒၚလာ ၁၀၀၀၊ တတိယဆု ေဒၚလာ ၅၀၀ ခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျပည္တြင္း တင္းနစ္ အားကစားသမား ၃၂ဦးႏွင့္ ကမၻာ့အဆင့္ ဂရင္းစလင္း ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ ထုိင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ စလိုဗက္ကီးယား ကစားသမားမ်ား အပါအ၀င္ ၁၁ ဦးခန္႔ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စာရင္း ေပးသြင္းထားသည္။

 

Category: 

Share