သရက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ တပ္မေတာ္ေန႔ ဂုဏ္ျပဳပြဲ ရန္ပြဲျဖင့္အဆံုးသတ္

(၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာ အားျဖင့္ သရက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လက္ေ၀ွ႔ပြဲ က်င္းပရာ ပြဲကြင္းအတြင္း ျပည္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ သရက္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံမ်ား ႐ိုက္ႏွက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ ၍ လက္ေ၀ွ႔ပြဲပါ ပ်က္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ လက္ေ၀ွ႔ျပပြဲမွာ (၆၉) ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မ တာ္ေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ သရက္ၿမိဳ႕နယ္ သတၲ႒ာန ဘုရား၀င္းထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သိုင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ သိုင္းစြမ္းရည္ ျပပြဲအဖြဲ႕မွ ၾကီးမွဴး က်င္းပခဲ့သည့္ လက္ေ၀ွ႔ပြဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ပြဲစေနတာ တစ္ခ်ိန္လံုး ဘာမွမျဖစ္ဘူး၊ ပြဲၿပီးခါနီး ၾကေတာ့မွ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္က ျပည္သူေတြနဲ႔ သရက္ၿမိဳ႕နယ္က ေဒသခံေတြ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ အားေပး လြန္ကဲၾကၿပီး ရန္ေတြျဖစ္ၾကတယ္၊ ပြဲခင္းထဲက ခံုေတြနဲ႔ ႐ိုက္ႏွက္ၾကလို႔ ခံုေတြ က်ိဳးကုန္တယ္၊ ကန္ေတာ့ပြဲ ေပးထားတဲ့ အုန္းသီးေတြ နဲ႔ထုတယ္၊ ေနာက္ဆံုး ဆိုင္း၀ိုင္းထဲက ဗံုေတြပါယူၿပီး တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ ပစ္ၾကတယ္၊ ရဲနဲ႔ စစ္တပ္ ေရာက္လာၿပီး အဆိုးဆံုး ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးကို ဖမ္းျပေတာ့မွပဲ သရက္က ေဒသခံေတြ ၿငိမ္သြားေတာ့တယ္” ဟု လက္ေ၀ွ႔ပြဲ သြားၾကည့္ေသာ သရက္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျပည္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ သရက္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံမ်ား ႐ိုက္ႏွက္မႈတြင္ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူမ်ားမွာ လူနည္းစု ျဖစ္ေန၍ ခံခဲ့ရသည္ဟုလည္း သိရသည္။

 

Category: 

Share