မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း သံဃာေတာ္မ်ား လွည့္လည္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံထုတ္ သတင္းစာ ဒါကာထ႐ိုင္ႁဗန္ သတင္းစာအား ကန္႔ကြက္ ႐ႈပ္ခ်မႈ ႏွင့္အတူ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ၊ ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳးအျဖစ္ ထည့္သြင္းမႈကို လက္သင့္မခံေရးအတြက္ျဖစ္

 

သန္းေခါင္စာရင္း အတြင္းသို႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာ၊ ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳးအျဖစ္ ထည့္သြင္းျခင္းကို လက္သင့္ မခံေရးႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ ႏိုင္ငံထုတ္ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာ ျဖစ္ေသာ ဒါကာထ႐ိုင္းႁဗြန္း သတင္းစာအား ကန္႔ကြက္ ႐ႈပ္ခ်ေၾကာင္း ဆႏၵ လွည့္လည္ ေဖာ္ထုတ္ပြဲကို မတ္လ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ သံယာေတာ္မ်ားက ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ ဆႏၵျပပြဲအား မႏၲေလး၊ ခ်မ္းျမသာစည္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးပြား ဘုရားမွ စုရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ အထက္ ျမန္မာျပည္ သံဃသမဂၢ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (မႏၲေလး)မွ ဦးေဆာင္လွ်က္ ဒါကာထ႐ိုင္းႁဗြန္း သတင္းစာ ေရးသားမႈကို ကန္႔ကြက္႐ႈပ္ခ် ခဲ့ၾကေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းဆႏၵျပရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ၊ ဘဂၤါလီမရွိ၊ သန္းေခါင္ စာရင္း ထည့္သြင္းျခင္းကို လံုး၀ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို အထူး ေထာက္ခံျခင္း စာသားပါ ဗီႏိုင္မ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ကာ ဦးပြားဘုရားမွ ဦးပြား ခံုးေက်ာ္၊ ၈၄လမ္း၊ ဘုရားႀကီး ေတာင္ဘက္မုခ္ ၈၂ လမ္း၊ ဘုရားႀကီး ေရွ႕ဘက္မုခ္ ၇၈ လမ္း၊ ဦးပြားခံုးေက်ာ္ထိ စီတန္း လွည့္လည္ကာ ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

သံဃာေတာ္ အရွင္ သူျမတ္မ်ားအား ဦးကာ၀ိယ (ဂဠဳန္နီ ဆရာေတာ္) ဦးစိႏၲတ (သႏိၲဥာေက်ာင္း) ဦးအဂၣ (ရတနာပံု စလင္းေက်ာင္း)၊ ဦးေသာမန၊ ဦးပညာနႏၵ (မဟာမင္းထင္တိုက္)တို႔မွ စနစ္တက် ဦးေဆာင္လွ်က္ ေႂကြးေၾကာ္ သံမ်ားျဖင့္ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈ ျပဳၾကေၾကာင္း သိရသည္။

 

Category: 

Share