တနသၤာရီတိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေတာင္းဆိုမႈ အရ ဆရာ၀န္ ၃၀၀ ေက်ာ္ ေစလႊတ္ေပးဖြယ္ရွိ

တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိဳ႔ေပၚ ေဆး႐ုံမ်ားႏွင့္ တုိက္နယ္ ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ လုိအပ္လ်က္ ရွိသည့္ ဆရာ၀န္မ်ားအား က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးထံ ေတာင္းခံထားေၾကာင္း တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဒၚလဲ့လဲ့ေမာ္က ေျပာသည္။

“ဆရာ၀န္ လုိအပ္ခ်က္က ပေလာက္ ၿမိဳ႔နယ္ခြဲ မွာတင္ မဟုတ္ပါဘူး။ ေနရာ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ ဆရာ၀န္ ေတာ္ေတာ္ နည္းေနတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ ဒီလုိပဲ ၿမိတ္ကေန ေလယာဥ္နဲ႔ပုိ႔၊ ဘာပုိ႔ညာပုိ႔နဲ႔ လုပ္ေနရတာပါ။ အဲဒီအတြက္လည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ပင္လုံ ညီလာခံတုန္းက က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးကုိလည္း ကၽြန္မ တင္ျပပါတယ္။ ဒီလုိ လုိအပ္ေနတာကုိ ကၽြန္မတုိ႔ကုိ အျမန္ဆုံး ျဖည့္ဆည္းေပးပါ ဆုိေတာ့ တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီး အတြက္ ၃၃၀ ေလာက္ေတာ့ ရမယ္ထင္တယ္။  သင္တန္းၿပီးရင္ ရမယ္ လုိ႔ေတာ့ ၀န္ႀကီးကေတာ့ အာမခံ လုိက္တယ္”ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဒၚလဲ့လဲ့ေမာ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း ေဆး႐ုံႏွင့္ ေဆးေပးခန္းမ်ားတြင္ ဆရာ၀န္မ်ား လုိအပ္လ်က္ ရွိသည့္ အတြက္လည္း   ပုေလာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ပေလာက္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲမွ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားက ျပင္ဘုႀကီး တုိက္နယ္ ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံသုိ႔ ဆရာ၀န္ ခ်ထားေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အေပၚ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဒၚလဲ့လဲ့ေမာ္က ျပန္လည္ တုံ႔ျပန္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ တနသၤာရီတုိင္း ေဒသႀကီးရွိ ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံမ်ားႏွင့္ တုိက္နယ္ ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ဆရာ၀န္ လုိအပ္ခ်က္မွာ ယခင္ အစုိးရ လက္ထက္မွ ယခု အခ်ိန္ထိ ျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႔ ဆရာ၀န္ လုိအပ္ျခင္းမွာ တနသၤာရီတုိင္း ေဒသႀကီးသည္ သြားလာရန္ ခက္ခဲျခင္းႏွင့္ ရာသီဥတု ဆိုးရြာျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ ဆရာ၀န္မ်ားက ၄င္းတုိ႔ တာ၀န္က်သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ ေျပာင္းေရႊ႔သြားသည့္ အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆုိသည္။  
            
ကုိလူသစ္

Category: 

Share