ငါးႏွစ္အတြင္း က်ပ္ဘီလီယံ ၁၆၀ ေက်ာ္ အထိ အ႐ံႈး ျပေနေသာ စက္မႈ၀န္ႀကီး ဌာန အႀကီးစား လုပ္ငန္း စက္႐ံုမ်ားအား ပိတ္ပစ္သင့္ဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အႀကံျပဳ

စက္မႈ ၀န္ႀကီး ဌာန၏ အႀကီးစား စက္မႈ လုပ္ငန္းမွ အမွတ္(၁) စက္႐ံု၊ အမွတ္ (၂) စက္႐ံု၊ အမွတ္ (၃) စက္႐ံုမ်ား အုပ္စုမွ ငါးႏွစ္ အတြင္း အ႐ံႈးျပ ေငြက်ပ္သန္း ၁၆၄ ၃၂၄ အထိ ရွိသည့္ အတြက္ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ရန္ မသင့္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိ္ၢဳလ္ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္မ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲ အခမ္းအနားသုိ႔  တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားမွ ဆိုသည္။

“ဒီလို ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စက္႐ံုေတြက ႏွစ္စဥ္ လိုလုိ အ႐ံႈးျပ ေနတာေတာင္ ဆက္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာကို ျဖဳန္းတီးေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ အႀကံျပဳခ်င္တာက ဆက္ၿပီး မလုပ္ရင္ ပိုေကာင္းတာေပါ့။ အဲဒီလို အ႐ံႈးျပေနတဲ့ ဒီသန္းနဲ႔ ခ်ီတဲ့ ေငြေတြကို တျခားက႑ေတြမွာ ထည့္သြင္း ရင္းႏွီးမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံအတြက္လည္း အက်ိဳးရွိလာမွာ ျဖစ္သလို အဲဒီက ထြက္လာမယ့္ အသီးအပြင့္ ေတြကိုလည္း ျပည္သူေတြကို စားသံုး ေစႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ယင္းအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
လက္ရွိတြင္ စက္မႈ၀န္ႀကီး ဌာနပိုင္ အႀကီးစား စက္မႈ လုပ္ငန္းမွ လုပ္ကိုင္လွ်က္ ရွိသည့္ အမွတ္ (၁) စက္႐ံု အုပ္စုတြင္ ပါ၀င္ေသာ စက္႐ံုမ်ား၏ ငါးႏွစ္အတြင္းအ႐ံႈး ျပေငြမွာ ပထမစက္႐ံုမွ က်ပ္ ၈၃၇၇ သန္း၊ ဒုတိယစက္႐ံုမွ က်ပ္၂၇၃၆ သန္း၊ တတိယ စက္႐ံုမွ က်ပ္ ၇၅၃၂ သန္း၊ စတုတၱ စက္႐ံုမွ က်ပ္ ၇၄၄၆ သန္းႏွင့္ ပၪၥစက္႐ံုမွ က်ပ္၁၃၉၇၄ သန္း စုစုေပါင္း က်ပ္ ၄၀၀၆၅ သန္းထိ ရွိေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဦးေက်ာ္၀င္းက စီးပြားေရး မူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွ႔ဆက္ လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေျပာၾကားစဥ္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ႏိုင္ငံပိုင္ စက္႐ံု အ႐ံႈးေပၚ ေနတယ္ဆိုရင္ ဆက္ၿပီး မလုပ္သင့္ဘူး”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာ စိုးထြန္း ကလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။  

ထို႔အျပင္ စက္႐ံု အမွတ္ (၂) စက္႐ံု အုပ္စုတြင္ ပါ၀င္ေသာ စက္႐ံုမ်ား၏ အ႐ံႈးျပေငြ မွာလည္း ၂၃၁၅၅ သန္းႏွင့္ အမွတ္ (၃) စက္႐ံု အုပ္စုတြင္ ပါ၀င္ေသာ စက္႐ံုမ်ား၏ အ႐ံႈးျပေငြမွာ ၁၀၁၁၀၂ သန္း ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ငါးႏွစ္ အတြင္း စက္႐ံု သံုးခု၏ အ႐ံႈးျပ ေငြမွာ ၁၆၄၃၂၄ သန္းအထိ ရွိေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္တြင္ က်င္းပ ျပဳ လုပ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိ္ၢဳလ္ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္မ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ၄င္းစက္႐ံုမ်ားမွ လည္ပတ္ခဲ့သည့္ ေငြေၾကးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ အတြင္းမွ ေခ်းေငြ မဟုတ္ဘဲ ျပည္ပ ေခ်းေငြမ်ား ျဖစ္သည့္ အတြက္ လက္ရွိ အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ယင္းေခ်းေငြမ်ားအား ျပည္ပသို႔ အတိုးေရာ၊ အရင္းပါ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ ေနရေၾကာင္းလည္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကိုလူသစ္

 

Category: 

Share