သဘင္ အစည္း အ႐ံုးမွ သဘင္ ပညာသည္မ်ား အတြက္ ထုတ္ေခ်းသည့္ ေခ်းေငြ က်ပ္သိန္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိလာ

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သဘင္ ပညာရွင္မ်ား အစည္းအ႐ံုး (ဗဟို) သည္ သဘင္ျဖင့္ အသက္ေမြးၾကသူမ်ားကို သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိေစရန္ ေရွး႐ႈ၍ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့သည္မွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီ ျဖစ္ၿပီး သဘင္တည္ေထာင္ခြင့္ လိုင္စင္ ရရွိသူမ်ားသာ ထုတ္ေခ်းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေခ်းေငြ စိစစ္ခြင့္ျပဳေရး ေကာ္မတီ၀င္ ျဖစ္သူ ဗဟို သဘင္ ျပန္ၾကားေရး ေဒၚပတၱျမားေကခိုင္က ေျပာသည္။

“ေခ်းေငြမွာ ဇာတ္နဲ႔ အၿငိမ့္ ဘယ္ေလာက္ ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္ေတာ့ ရွိတယ္။ ေခ်းတဲ့ အေပၚမွာ အတိုးႏႈန္းက ၂ က်ပ္နဲ႔ ၁၀ လ ဆပ္ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားတယ္။ လက္ရွိမွာက တည္ေထာင္ခြင့္ ရွိတဲ့သူေတြကိုသာ ထုတ္ေခ်းေပးတာပါ။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ဘတ္ဂ်က္ အေနအထားအရ တစ္ေယာက္ခ်င္း ထုတ္ေခ်းဖို႔ ဆိုတာ မရွိေသးဘူး။ ေခ်းေငြ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီက ေခ်းေငြ တင္တိုင္းကို အျပည့္အ၀ ရလိမ့္မယ္လို႔ေတာ့ မေမွ်ာ္လင့္ေစခ်င္ဘူး”ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းျခင္းကို သဘင္ အစည္းအ႐ံုး၏ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ထုတ္ေခ်းျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ သဘင္ ဥကၠ႒ ဦးဖိုးခ်စ္၏ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ဘဏ္၌ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး ထုတ္ေခ်းေပးျခင္းျဖစ္ကာ ေခ်းေငြမ်ား စနစ္တက် ထုတ္ေပး ႏိုင္ေစရန္ ေခ်းေငြ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီမွ ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိရာ ေခ်းေငြေၾကာင့္ ရရွိလာသည့္ ¬¬¬¬¬¬¬¬¬ သဘင္ အစည္းအ႐ံုး၏ ရန္ပံုေငြအျဖစ္ ထည့္၀င္ သံုးစြဲသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔ျပင္ ေခ်းေငြ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီမွ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သဘင္အစည္း အ႐ံုးတို႔တြင္ အဆင့္ဆင့္ စိစစ္တင္ျပလာေသာ ေခ်းေငြ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ထပ္မံ စစ္ေဆး၍ အရစ္က် ျဖစ္ေစ၊ အသုတ္လိုက္ျဖစ္ေစ စိစစ္ ခြင့္ျပဳ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ယခု အခ်ိန္အထိ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးသဘင္ အစည္းအ႐ံုးတို႔မွ တာ၀န္ယူ တင္ျပလာသည့္ ေခ်းေငြ ပမာဏ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္းေပါင္း ၇၈၄၆၀၀၀၀၀ က်ပ္ ခြင့္ျပဳထုတ္ ေခ်းထားေၾကာင္း ျမန္မာသဘင္ ပညာရွင္ မ်ား အစည္းအ႐ံုး(ဗဟို)၊ ေခ်းေငြ စိစစ္ခြင့္ျပဳေရး ေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားသည္။                   

ဇင္မင္း

Category: 

Share