႐ုပ္ရွင္႐ံု ၁၀၀ တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းတြင္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံ ၁၀ ႐ံု စတင္တည္ေဆာက္ၿပီးစီး

႐ုပ္ရွင္႐ံု ၁၀၀ တည္ေဆာက္မည့္စီမံကိန္း၌ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသြားခဲ့ေသာ ႐ုပ္ရွင္႐ံုမ်ား၏ အားနည္းခ်က္ မ်ားကို ရွာေဖြစိစစ္ကာ အျခားေဒသမ်ားတြင္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုမ်ားကို ဆက္လက္တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ တြင္ ႐ုပ္ရွင္႐ံု ၁၀ ႐ံုတည္ေဆာက္ ၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္ရာ လာမည့္ႏွစ္အတြင္း ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း အဆိုပါစီမံကိန္း၏ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ ဦးဇာဂနာက ေျပာသည္။

“တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသြားတဲ့ ႐ုပ္ရွင္႐ံုေတြဖြင့္လွစ္ႏိုင္ဖို႔ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အစိုးရထံကို တင္ျပ ထားပါတယ္။  တကယ္တမ္း ခရစ္စမတ္ေလာက္ကတည္းက စဖြင့္ခ်င္ေပမယ့္ မဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ဇန္န၀ါရီလေလာက္မွ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ဖို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ဖြင့္ခြင့္ရဖို႔အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေစာင့္ေနတာပါ”ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

လက္ရွိ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသြားေသာ ႐ုပ္ရွင္႐ံုမ်ားမွာ ေမွာ္ဘီ၊ ေအာင္ပန္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဘီးလင္း၊ မံုရြာ၊ သထံု အစရွိသည့္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ႐ုပ္ရွင္႐ုံ ၁၀၀ စီမံကိန္းအတြက္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈကို ကေမၻာဇကုမၸဏီမွ အဓိကပံ့ပိုးကူညီျခင္းျဖစ္ကာ အႏုပညာရွင္အခ်ိဳ႔၏ ရွယ္ယာမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

 ႐ုပ္ရွင္႐ုံ ၁၀၀ စီမံကိန္းကို MAZE ကုမၸဏီက တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရရွိလာမည့္ အက်ိဳးအျမတ္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုလည္း ငါးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးသို႔ လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။            

ဇင္မင္း

 

Category: 

Share