ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ထားသည့္ ဇာတ္ကားမ်ားကုိ ျပန္လည္စိစစ္ေပးရန္ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးဥကၠ႒ ဦးလူမင္း ေတာင္းဆို

ယခင္အစုိးရလက္ထက္က က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ႐ုပ္ရွင္ဆင္ဆာအဖြဲ႔ဆက္ရွိေနမည္ဆုိပါက ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ရန္ ၫႊန္ၾကားထားသည့္ ဇာတ္ကားမ်ားကုိ ျပန္လည္စိစစ္ေပးရန္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္ကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးဥကၠ႒ ဦးလူမင္းက ေျပာသည္။

“ဆင္ဆာအဖြဲ႔မရွိေရးဆုိတဲ့ ကိစၥမွာ လက္ရွိဆင္ဆာအဖြဲ႔ဟာ လက္ရွိတည္ဆဲဥပေဒအရ ဖြဲ႔ထားတာျဖစ္လုိ႔ ဆင္ဆာအဖြဲ႔ကုိ ဖ်က္သိမ္းခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဒီအဖြဲ႔ကုိဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ဥပေဒကုိ အရင္ျပင္ဆင္ဖုိ႔လုိတယ္လုိ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္က ေျပာတယ္။ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ လတ္တေလာမွာ ဆင္ဆာအဖြဲ႔ႀကီးရွိဦးမယ္ဆုိရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္းဆုိတာက ျဖတ္ေတာက္ဖုိ႔ ၫႊန္ ၾကားခ်က္ထြက္ၿပီးသား ဇာတ္ကားေတြက ျဖတ္ေတာက္ထားတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ ျပန္ဆင္ေပးဖုိ႔၊ ေရွ႔ေလွ်ာက္ကုိလည္း ဆင္ဆာအဖြဲ႔အေနနဲ႔ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တစြာ တန္းတူညီမွ်မႈနဲ႔အညီ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ျပည့္ျပည္၀၀ေပးဖုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္”ဟု ဦးလူမင္းက ေျပာသည္။

ဆင္ဆာအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ရာတြင္ တန္းတူညီမွ်စြာ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းလည္း အကယ္ဒမီ ဦးေက်ာ္သူက ေျပာခဲ့သည္။
“ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ မကုိက္ညီတဲ့ဇာတ္ကားေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ထိခုိက္ေစမယ့္ ဇာတ္ကားေတြဆိုရင္ေတာ့ ဆင္ဆာအဖြဲ႔ ရွိသင့္တယ္။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ မကုိက္ရင္ ျပည္သူက ႐ႈတ္ခ်မွာပဲ။ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ မႈမွာလည္း တစ္ေျပးညီ ျဖတ္သင့္တယ္။ ဟုိ ကားက် ျဖတ္၊ ဒီကားက်မျဖတ္ မလုပ္သင့္ဘူး”ဟု ဦးေက်ာ္သူက ေျပာခဲ့သည္။

လက္ရွိ က်င့္သုံးေနဆဲျဖစ္သည့္ ဆင္ဆာအဖြဲ႔ ရွိသင့္ မရွိသင့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔က ႐ုပ္ရွင္ေလာကသားအခ်ိဳ႔ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္တုိ႔ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးတြင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

 

Category: 

Share