ေပါင္ ၁၁၆ သန္း ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ႐ုရွားေက်ာင္းသူ

႐ုရွားရဲတပ္ဖဲြ႔သည္ လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာ ဓာတ္ပံုမ်ားမွတဆင့္ ႐ုရွားေငြ ႐ူဘယ္ကိုးဘီလီယံ (ေပါင္ ၁၁၆ သန္း ေက်ာ္) ကို ႐ုရွားမွ တရားမ၀င္ ေရႊ႔ေျပာင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ုရွားေက်ာင္းသူတစ္ဦးကို ေျခရာခံမိခဲ့ၿပီး ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

အသက္ ၂၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ၄င္းေက်ာင္းသူသည္ ယခုအခါ ထိန္းသိမ္းခံထားရၿပီး ၄င္းအမႈတြင္ သံသယရွိသည့္ လူ ငါးဦးတြင္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔ပါ၀င္သည့္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်ခဲ့ေသာ ဂိုဏ္းသည္ ဘဏ္စာရင္းမ်ားစြာမွေန၍ ေငြသန္းႏွင့္ခ်ီၿပီး လႊဲေျပာင္းခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

ထိုေက်ာင္းသူ၏ လူမႈမီဒီယာစာမ်က္ႏွာေပၚရွိ ပံုမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ တန္ဖိုးႀကီး ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပံုမ်ားကို ရဲတပ္ဖဲြ႔က သံသယ၀င္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၄င္းအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ေစ်းႀကီးေသာ ရွန္ပိန္၊ ကမ္းေျခတြင္ ေနေရာင္ခံျခင္း၊ တန္ဖိုးႀကီး ဇိမ္ခံကားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ရျခင္းတို႔ကို ထိုလူမႈကြန္ရက္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာဓာတ္ပံုမ်ားတြင္ ေတြ႔ခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။

 

Category: 

Share