႐ုပ္ရွင္႐ံုမ်ား၌ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းကို မတ္တပ္ရပ္ အ႐ိုအေသ မျပဳသူမ်ားကို အိႏိၵယတြင္ ဖမ္းဆီး

အသစ္ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖင့္ အိႏိ္ၵယႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ ပရိသတ္ ၁၉ ဦး အား ဖမ္းဆီးခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယင္းဥပေဒသစ္တြင္ ႐ုပ္ရွင္မျပသမီ ထုတ္လႊင့္ေသာ အိႏိ္ၵယႏိုင္ငံေတာ္ သီခ်င္းဖြင့္စဥ္တြင္ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ပရိသတ္ (မည္သူမဆို)သည္ မတ္တပ္ရပ္၍ အ႐ိုအေသေပးရမည္ဟု ပါရွိထားသည္။
အိႏိ္ၵယႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ကီရာလာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံတကာ ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တစ္ခုတြင္ လူ ၁၂ ဦးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သီခ်င္းလာစဥ္တြင္ မတ္တပ္ရပ္ရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ရာမွ အျခားသူမ်ားႏွင့္ စကားမ်ား၊ လံုးေထြးသတ္ပုတ္ ရသည့္ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို ၁၂ ဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး တရား႐ံုးမ်ားအား မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ စြဲခ်က္ျဖင့္ စြဲဆိုကာ အာမခံေပး ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ထိုးႀကိတ္လံုးေထြးခဲ့ေသာသူမ်ားကုိမူ အေရးယူခဲ့ျခင္းမရွိဟု သိရ သည္။

ထိုျဖစ္ရပ္မ်ား မတုိင္ခင္ တစ္ရက္ကလည္း ခ်ႏိုင္းၿမိဳ႔ (ယခင္မဒရပ္စ္)တြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းဖြင့္စဥ္တြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ ဆဲလ္ဖီဓာတ္ပုံ ႐ိုက္ေနသည့္ လူခုနစ္ဦးကို ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဥပေဒသစ္ကို မလိုက္နာမႈေၾကာင့္ စြဲခ်က္ တင္ခဲ့သည္။

 

Category: 

Share