၂၀၁၆ အေကာင္းဆံုး အန္းဒရြိဳက္ဖုန္း ၁၀ မ်ိဳး

၁။ One Plus 3T
ယခင္ One Plus 3 ဖုန္းေနရာတြင္ One Plus 3T ျဖင့္အစား ထိုးခဲ့သည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားၿပီး ဘက္ထရီသက္တမ္း ၾကာျမင့္သည့္အျပင္ ႐ုပ္ထြက္ေကာင္းမြန္ေသာ ေရွ႕ကင္မရာလည္း ပါ၀င္သည္။ ေစ်းႏႈန္းမွာ 64 GB One Plus 3T တစ္လံုးလွ်င္ စတာလင္ ေပါင္ ၃၉၉ ရွိသည္။

၂။ Google Pixel/Pixel XL
Nexus ဖုန္းမ်ား ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာေသာ္လည္း Google Pixel ဖုန္းမွာ စတာလင္ေပါင္ ၅၉၉ မွစတင္ၿပီး  Pixel XL အမ်ိဳးအစားမွာမူ စတာလင္ေပါင္ ၇၁၉ ရွိသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမြန္ၿပီး ဖန္ရွင္စုံေသာဖုန္းလည္း ျဖစ္သည္။

၃။ Samsung Galaxy S7
Google ၏ အတန္ငယ္ေစ်းႀကီးေသာ Pixel ဖုန္းေၾကာင့္ Samsung Galaxy S7 ဖုန္း၏ ေစ်းႏႈန္းမွာ လူအမ်ား လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ျဖစ္လာသည္။ ထုိ႔အျပင္ S7 သည္ S6 ကုိ လုံး၀အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားေသာ ဖုန္းလည္းျဖစ္သည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ကင္မရာတုိ႔မွာလည္း ေကာင္းမြန္လွသည့္အျပင္ ဘက္ထရီသက္တမ္းမွာလည္း အျခားေသာ ဖုန္းမ်ားထက္ ေကာင္းမြန္သည္။ ထို႔အျပင္ ဖုန္းအတြင္း Storage ကုိ ထပ္မံတုိးႏုိင္သည့္အျပင္ ဖုန္းကုိ အၾကမ္းခံေအာင္လည္း ျပဳလုပ္ထားသည္။

၄။ Samsung Galaxy S7 Edge
ဖုန္း၏ဒီဇုိင္းကုိ ဦးစားေပးသူမ်ားအတြက္ S7 ၏ ညီျဖစ္ေသာ S7 Edge မွာ အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္သည္။ S7 ႏွင့္ S7 Edge တြင္ အဓိကကြာျခားခ်က္မွာ ဖုန္း Screen ျဖစ္သည္။ S7 Edge တြင္ ေကြးေနေသာ OLED Touch ကုိ အသုံးျပဳထားသည္။ က်န္ဖန္ရွင္မ်ားႏွင့္ ပါ၀င္ေသာ ပစၥည္းမ်ားမွာမူ S7 ႏွင့္တူသည္။

၅။ Sony Xperia Z5 Compact
Sony Xperia Z5 Compact သည္ အနည္းငယ္ေသးငယ္ၿပီး က်စ္လ်စ္ေသာဖုန္းျဖစ္သည္။ ဖုန္း Screen တြင္ ပါ၀င္ေသာ Pixels အေရအတြက္မွာ အျခားေသာဖုန္း Screen မ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ နည္းေသာ္လည္း ႐ုပ္ထြက္မွာ ၾကည္လင္သည္။ ကင္မရာသည္လည္း အလြန္ေကာင္းမြန္ျဖစ္ၿပီး ဘက္ထရီသက္တမ္းလည္း ရွည္သည္။ အၾကမ္းခံၿပီး ေရစုိခံႏုိင္သည္။ 32 GB Sony Xperia Z5 Compact တစ္လုံးလွ်င္ စတာလင္ေပါင္ ၄၀၀ ရွိသည္။

၆။ Motorola Moto G4
ဘတ္ဂ်က္ေခၽြတာလုိသူမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာဖုန္းျဖစ္သည္။ Screenမွာ ၅.၅ လက္မရွိၿပီး ဖုန္းေစ်းႏႈန္းမွာ စတာလင္ေပါင္ ၂၀၀ ေအာက္မွစသည္။

၇။ HTC 10
HTC 10 ၏ ဘက္ထရီသက္တမ္းမွာ Samsung S7 ႏွင့္ S7 Edge တုိ႔ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက သာမန္သာ ရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ HTC 10 မွာ ေရစုိခံႏုိင္ျခင္းလည္း မရွိသည့္အျပင္ ဖုန္းမွာလည္း အနည္းငယ္ ေစ်းႀကီး သည္။  Samsung ၏ TouchWiz ကုိ မႀကိဳက္သူမ်ား (သုိ႔) ဖုန္းဒီဇုိင္းကုိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားအတြက္ HTC 10 ဖုန္းမွာ အဆင္ေျပႏုိင္သည္။ 32GB HTC 10 တစ္လုံးလွ်င္ စတာလင္ေပါင္ ၅၇၀ ရွိသည္။

၈။ Moto Z ႏွင့္ Moto Z Play
Motorola မွထုတ္ေသာ Moto Z စီးရီးအမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္သည္ လတ္တေလာ၌ ေရြးခ်ယ္စရာ အမ်ိဳးအစား ၅ မ်ိဳးရွိၿပီး ၄င္းတို႔တြင္ ဘက္ထရီၾကာရွည္ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာအမ်ိဳးအစား Speaker ေကာင္းေသာ အမ်ိဳးအစား ႏွင့္ Hasselbad ကင္မရာႏွင့္ ပေရာဂ်က္တာတုိ႔ပါ၀င္ေသာ အမ်ိဳးအစားတုိ႔လည္းရွိၿပီး ၂၀၁၇ တြင္ အမ်ိဳးအစားသစ္ အနည္းဆုံး ၁၂ ခုလာရန္ရွိေသးသည္။ Moto Z Play ၌ အသုံးျပဳေသာ ဘက္ထရီသည္ စမတ္ဖုန္း ဘက္ထရီမ်ားအနက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။ Moto Z Play သည္ စတာလင္ေပါင္ ၃၆၉ ရွိၿပီး Moto Z မွာ စတာလင္ေပါင္ ၄၉၉ ရွိသည္။

၉။ LG G5
အတြင္းပုိင္းကုိ ဖြင့္မရရန္ ပိတ္ရမည့္အစား ဖုန္း၀ယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ဖြင့္ေပးထားသည္။ MicroSD Slot ျဖင့္  Internal Storage ကုိ ျမႇင့္ႏုိင္သည့္အျပင္ ဘက္ထရီကုိ ခလုတ္ႏွိပ္လုိက္႐ုံျဖင့္ အလြယ္တကူျဖဳတ္ႏုိင္ေအာင္ စီမံထားသည္။ 32GB တစ္လုံးလွ်င္ စတာလင္ေပါင္ ၅၀၀ ရွိသည္။

၁၀။ Huawei P9
Huawei သည္ Nexus 6p ႏွင့္ P9 တို႔ကုိ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ P9 မွာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဖုန္းတစ္လုံးျဖစ္ေသာ္လည္း Galaxy S7 ႏွင့္ iPhone 6s တုိ႔ထက္ အနည္းငယ္ေႏွးေကြးသည္။ ဖုန္း၏ ဂရပ္ဖစ္ေၾကာင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္အနည္းငယ္က်ေသာ္လည္း ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္ေသာဖုန္းျဖစ္သည္။

 

Category: 

Share