ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ငါးႏွစ္အတြင္းအိမ္ရာ ၁.၈ သိန္းအထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေျပာၾကား

ျပည္တြင္း၌ အိမ္ရာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ၅ ႏွစ္အတြင္း အိမ္ရာေပါင္း ၁.၈ သိန္းအထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခုိင္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဧရာ၀ဏ္ရတနာ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း အပုိင္း (၁) ဖြင့္လွစ္ျခင္းအခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ယခုဘ႑ာႏွစ္မွ စတင္ကာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁  ခုႏွစ္အထိ ငါးႏွစ္အတြင္း အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲထားရာ စုစုေပါင္း အိမ္ရာ ၁.၈ သိန္းအထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္လည္း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ မွ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ အခန္းေပါင္း ၈၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ ဦးစားေပးေဆာက္လုပ္သြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာေတြကုိ အိမ္ခန္းတစ္ခန္းကုိ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးႏုိင္ဖို႔ စီမံကိန္းကုန္က်စရိတ္ကုိ တန္ဖုိးျမင့္စီမံကိန္းမွ တန္ဖုိးနည္းစီမံကိန္းသုိ႔ စုိက္ထုတ္က်ခံေပးမည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္” ဟု ဦး၀င္းခုိင္က ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာမ်ားအား ျပည္သူလူထုထံမွ ကနဦး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေပးသြင္းေစၿပီး ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအား ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြြံ႕ ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ လစဥ္ (၈ ႏွစ္၊ ၁၀ ႏွစ္၊ ၁၂ ႏွစ္၊ ၁၅ ႏွစ္) အရစ္က်ေပးဆပ္သည့္ စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီတုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာက္လုပ္သည့္ ရတနာႏွင္းဆီ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ ၁၈ ထပ္ အေဆာက္အဦသစ္ စီမံကိန္း မိတ္ဆက္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအား ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂိ္ၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ကိုယ္တုိင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း၌ ျပည္သူမ်ား အဆင့္ရွိ တန္ဖုိးရွိသည့္ အိမ္ရာမ်ားတြင္ ေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား ၀ုိင္း၀န္းကူညီရန္ အတုိင္ပင္ခံပုဂိ္ၢဳလ္က တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ တုိက္ခန္းေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္အား သန္လ်င္၊ ဒဂုံ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ ေျမကြက္မ်ားတြင္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေဆာက္လုပ္မႈအတြက္ တင္ဒါေခၚယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

ပံုစာ - ယခုလ ၂၄ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဧရာ၀ဏ္ရတနာ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ဖြင့္ပြဲသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ခဲ့စဥ္

 

Category: 

Share