၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကို ဘတ္စ္ကားျဖင့္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့သည္ - ေဇာ္သက္ေထြး

အစိုးရသစ္ သက္တမ္းသည္ ငါးပံုတစ္ပံုကို ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ လ ၈ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုက အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေျမာက္ျမားစြာျဖင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကို ပံုေအာမဲထည့္ေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ NLD ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရ၊ NLD ဦးေဆာင္ေသာ လႊတ္ေတာ္၊ NLDက စိတ္တိုင္းက် ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို အစျပဳခဲ့သည္။

တစ္ႏွစ္ၾကာလာေသာအခါ အစိုးရသစ္အေပၚ ယံုၾကည္အားကိုးစိတ္ျဖင့္ မဲေပးခဲ့ၾကေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားထံမွ အသံဗလံမ်ား ထြက္ရွိလာသည္။ အႀကီးစားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အလယ္အလတ္စား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လာဘ္ေပးရန္ မလိုေသာ္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားကို ေစာင့္ဆိုင္းရသည္မွာ ယခင္အစိုးရထက္ ပိုၾကာလာသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဟုဆိုကာ အစိုးရက  ျပန္လည္သံုးသပ္သည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ လႊတ္ေတာ္ကလည္း ထိုစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို တစ္မ်ိဳးေျပာျပန္သည္။ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ ကြဲျပားျခားနားေသာအျမင္ကို ေပါင္းစပ္မရသည့္အတြက္ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားမွာ ေရွ႕တိုးမရ၊ ေနာက္ဆုတ္မရ ျဖစ္ေနသည္။ စီမံကိန္းခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရမရသိခ်င္ေနသည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသို႔ တင္ျပေမးျမန္းသည္။ ထုိသို႔ေမးျမန္းရာတြင္ ေရရာတိက်ေသာ အေျဖမ်ားမရရွိေပ။ သို႔ေသာ္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ကြဲသြားေသာ္လည္း ပံုစံတူေသာ အေျဖမ်ားကေတာ့ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအေျဖမ်ားမွာ “ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို ေမးၾကည့္ရဦးမယ္”၊ “ဥပေဒနဲ႔အညီလုပ္မွရမယ္၊ မဟုတ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႕ကို အေ၀ဖန္ခံရမယ္”၊ “ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂိ္ၢဳလ္ရဲ႕ မွတ္ခ်က္ရရင္ ေကာင္းမယ္”၊ “ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွားသြားရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပဲ ဒုကၡေရာက္မယ္” “အရင္အစိုးရ လုပ္ခဲ့တာေတြကို ျပန္ျဖည္ေနရတံုးဗ်” “အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကို ေက်ညက္ေအာင္ ေလ့လာေနရတံုးပဲ” ဆိုတာမ်ဳိးပင္ျဖစ္သည္။ ဒီၾကားထဲတြင္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၏ Mindset က လံုး၀မေျပာင္း၊ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္က အခ်ိဳးမ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ထုတ္ကုန္ကို အဓိကထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဆန္စပါးသီးႏွံ တင္ပို႔မႈက က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကၽြန္းသစ္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားသို႔တင္ပို႔ေသာ သစ္မာမ်ားကို အလံုးလိုက္ တင္ပို႔မႈ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ၌ သစ္ရွားပါးသြားသည့္အတြက္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ သစ္တင္ပို႔သူမ်ား တြက္ေျခကိုက္သြားသည္။ ဗီယက္နမ္ တစ္ႏိုင္ငံတည္းမွာပင္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ သစ္တင္ပို႔မႈမွ ၀င္ေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ ရရွိသြားသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကလည္း မထြက္ေသး၍ ႏိုင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ား ၀င္လာရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကလည္း ယမန္ႏွစ္ကိုမီရန္ မနည္း႐ုန္းကန္ႀကိဳးစားေနရသည္။ ယခုႏွစ္ထဲမွာပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ လူ႔အဖဲြ႕အစည္း ႏွစ္ခုအၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡကို အေၾကာင္းျပဳ၍ လူ႔အခြင့္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႐ႈတ္ခ်လ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္လာသည္။ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က ႀကိဳးစားပမ္းစား တည္ေဆာက္ေနေသာ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ ပိုမိုတိုးတက္မလာသည့္အျပင္ ေနာက္ျပန္ေလွ်ာက်ေနသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အစိုးရသစ္အား စစ္ေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအရ ဖိအားေပးေနသျဖင့္ အစိုးရသစ္မွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အၾကားတြင္ ပိတ္မိေနသည္။ လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက ေႏွာင့္ေႏွးလ်က္ရွိသည္။ မီဒီယာသမားမ်ားက လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေသာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ လိုလားလ်က္ရွိေသာ္လည္း အစိုးရသစ္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္က တက္ႂကြမႈမရွိသျဖင့္ စိတ္ပ်က္လ်က္ရွိသည္။
 
ထိုသို႔ေသာ ျပႆနာမ်ား ၾကားထဲတြင္ လူသတ္မႈမ်ား၊ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ား၊ မူးယစ္းေဆး၀ါး ျပႆနာမ်ားက ယခုႏွစ္ထဲတြင္ ပို၍ျမင့္တက္လာသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးဖမ္းဆီးရရွိမႈ အေျခအေနမွာ ယခုႏွစ္ထဲတြင္ စံခ်ိန္တင္သြားသည္။ ေငြေၾကးပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္ တြက္လွ်င္ပင္ မနည္းမေနာ။ ထိုအေျခအေန၌ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ မႈခင္းမ်ားအေပၚ ေဖာ္ထုတ္မေပးႏိုင္သည့္ အေရအတြက္ မ်ားျပားလာသျဖင့္ အရည္အေသြး က်ဆင္းေနၿပီေလာဟု ေမးခြန္းမ်ားထုတ္လာၾကသည္။ ေဒၚလာျဖင့္ လဲလွယ္သည့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးမွာ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆံုးသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေဖာင္းပြလာေသာေၾကာင့္ အေျခခံျပည္သူ လူထုအတြက္ မရွိမျဖစ္ေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ား၊ အိမ္သံုးေဆး၀ါးမ်ား ေစ်းတက္ကုန္သည္။

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေနေသာ ဘတ္စ္ကားမ်ား၊ တကၠစီမ်ား၊ ဆုိင္ကယ္ တကၠစီမ်ားမွာလည္း စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္သြားသည့္အတြက္ ေန႔စဥ္၀င္ေငြမွာ ထိခိုက္လာသည္။ ဒီၾကားထဲတြင္ ကား၀ယ္ယူတင္သြင္းရာ၌ Free Permit ျဖင့္ တင္သြင္းရေသာ ကား၀ယ္ယူခြင့္ကို ပိတ္ပင္လိုက္သည့္အတြက္ ကားေစ်းမွာ ႏွစ္ကုန္ခါနီး ရက္ပိုင္းအတြင္း ႐ုတ္တရက္ ျမင့္တက္သြားသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ ျပည္တြင္းေငြေၾကး ေစ်းကြက္ထဲ၌ ေဒၚလာ၀ယ္ ယူစုေဆာင္း၍ ေမာ္ေတာ္ကား တင္သြင္းမႈကို တားဆီးလို၍ဟုဆိုသည္။ ၿခံဳ၍သံုးသပ္ရလွ်င္ အစိုးရသစ္ လက္ထက္၌ ျပည္သူမ်ားေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ စား၀တ္ေနေရး ေခ်ာင္လည္မႈ၊ ၀င္ေငြတိုးတက္မႈႏွင့္ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေအာက္၌ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳရမႈတုိ႔မွာ ျဖစ္မလာေသးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ကလို “မလုပ္၊ မ႐ႈပ္၊ မျပဳတ္” ဇာတ္လမ္းခင္းလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သီအိုရီအရ အင္မတန္ေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ထားေသာ္လည္း ေျမျပင္အေျခအေနတြင္ ရလဒ္ေကာင္း မရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဥပေဒေရးရာ ကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္မႈကလည္း သံသယျဖစ္စရာ။ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းတစ္ခု၏ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ပံုစံ(၇) ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေတာင္သူကို ေစ်းပိုေပးၿပီး ေျမႏုကၽြန္းပိုင္ဆိုင္ေသာ ေတာင္သူကို ေစ်းႏွိမ္ျခင္းသည္ ေတာင္သူအခ်င္းခ်င္းကို ေသြးခြဲရာေရာက္သည္ဟု ထေျပာသည္။ ေျမႏုကၽြန္း၏ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အာဏာေအာက္တြင္ ရွိေနသည္ကို လံုး၀မသိ။ ထုိအေျခအေနမ်ားက ျပည္သူလူထု၏ အသံကိုနားေထာင္၍ ဥပေဒျပဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ အခန္းက႑အတြက္ ရင္ေလးစရာျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ လက္ရွိ အစိုးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမ်ားစုက ေထာက္ခံ၍ ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္လိုက္ေသာသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ကဲ့သုိ႔ Lexus ကားစီးခ်င္ေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကို အင္ဂ်င္က်၍ သံေခ်းကိုက္ေနေသာ ဘတ္စ္ကားႀကီးျဖင့္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္တိုင္ ကားေျပာင္းမစီးဘဲ လမ္းဆံုးအထိ လိုက္ပါသြားရေပလိမ့္မည္။

ေဇာ္သက္ေထြး

Category: 

Share