အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္သူ ၁၀၀ ခန္႔ လက္နက္ကိုယ္စီျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ယခုလအတြင္း ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ရန္ရွိေနဟုဆို

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္ခန္႔တြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္သူ ၁၀၀ခန္႔ လက္နက္ကိုယ္စီ ျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ ၀င္ေရာက္လာမည္ဟု သတင္းရရွိထားေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး သတင္း ထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ၏ ထုတ္ ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။

အဆိုပါသတင္းမ်ားအား ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေသာ သူမ်ား၏ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားမွ သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္ကာ ထိုအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ၀င္ေရာက္လာမည့္ေန႔မတိုင္ခင္ ႀကိဳတင္စီစဥ္မႈမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသား အၾကမ္းဖက္သမားႏွစ္ဦးတို႔က လုပ္ေသနတ္မ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ႀကီးေတာင္ ေဒသခံမ်ားကို တပ္ဆင္ေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္း၌ ေဒသခံအၾကမ္းဖက္သမားႏွစ္ဦးသည္ ေမာင္ႀကီးေတာင္ေက်းရြာ မာမက္ကာယာထံသို႔ လုပ္ေသနတ္ ၁၆  လက္ လာေရာက္ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေမာင္ႀကီးေတာင္ေက်းရြာႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားမွ လူငယ္မ်ားအား စုစည္းထားရွိရန္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္ခန္႔တြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္သူ ၁၀၀ခန္႔ လက္နက္ကိုယ္စီျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ စီစဥ္ ထားေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းအၾကမ္းဖက္သမား ၁၀၀ ခန္႔ေရာက္ရွိလာပါက စား၀တ္ေနေရးအတြက္ မာမတ္ကာယာ၊ မာမတ္ရွားႏွင့္ လာလူးတို႔က တာ၀န္ယူေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ဘူးသီးေတာင္ရွိ တပ္စခန္းမ်ားကို လူ တိုင္းလက္နက္ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ၀င္ေရာက္စီးနင္းတိုက္ခိုက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုအခါ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ သင္တန္းပို႔ခ်သူႏွင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးသူ ၁၄ ဦးတို႔ကို ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္က ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ဖမ္းဆီးရမိသူမ်ားကို စစ္ေဆးရာ ၄င္းတို႔သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္း၌ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဒါးပိုင္ဆရာေက်းရြာ၏ အေနာက္ ဘက္ ေတာင္ကုန္းတစ္ခုတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားမွ မြတ္စလင္ ၃၀ ဦးခန္႔ႏွင့္အတူ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ေရးသင္တန္းအား ၁၄ ရက္ၾကာဖြင့္လွစ္ခဲ့ကာ ၄င္းတို႔အား တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးမွ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္နည္းမ်ား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ သင္တန္းတြင္ ေသနတ္ပစ္နည္းမ်ား၊ အေျခခံသိုင္းပညာမ်ားကို ခ်င္းသမားေက်းရြာအုပ္စု၊ ပုလဲေတာင္ေက်းရြာေန ေမာ္လ၀ီ အဒူေရာ္ေဇာက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသား ႏွစ္ဦးတို႔က သင္ၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ သင္တန္း၌ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္နည္းသင္တန္းမ်ားကို ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ေဂၚဒူသာရေက်းရြာအနီး ေတာင္ေျခရွိ လယ္ကြင္းတြင္ မြတ္စလင္ ၁၅ ဦးခန႔္ႏွင့္ ေမာင္ႀကီးေတာင္ေက်းရြာ၏ အေနာက္ဘက္ေတာင္ၾကားတြင္ မြတ္စလင္ ၁၀ ဦးခန္႔တို႔ကို ဇြန္လအတြင္း၌လည္းေကာင္း၊ ဒါးပိုင္ ဆရာေက်းရြာရွိ ဆူနာလီ၏ ဥယ်ာဥ္ၿခံ၀င္း၌ မြတ္စလင္ ၅ ဦးခန္႔ႏွင့္ ေဂၚဒူသာရေက်း အေရွ႕ေက်း ရြာတြင္ မြတ္စလင္ ၁၀ ဦးခန္႔တို႔ကို ဇူလိုင္လအတြင္းကလည္းေကာင္း၊ ဆင္အိုးျပင္ေက်းရြာရွိ မာမတ္ရွား၏ ဥယ်ာဥ္ၿခံ၀င္း၌ မြတ္စလင္ ၅ ဦးခန္႔တို႔ကို ႏို၀င္ဘာလအတြင္းကလည္းေကာင္း သင္တန္းမ်ား အသီးသီး ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းတက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသားႏွစ္ဦးအား သင္တန္းတက္ေရာက္သူ ေမာင္ႀကီးေတာင္ေက်းရြာေန ဆာဒတ္တို႔က လုပ္ေသနတ္ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အကူညီေတာင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ယခုအခါ ဖမ္းဆီးရမိသူမ်ားကို စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားအရ ေမာင္ႀကီးေတာင္ေက်းရြာ တာ၀န္ခံ မာမတ္ရွားႏွင့္ ၄င္း၏ဖခင္ အီဗရာဟိန္းတို႔သည္လည္း အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ သင္ တန္းတက္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရၿပီး ဆက္စပ္တရားခံမ်ားကိုလည္း ဖမ္းဆီးရမိေရးအတြက္ ဆက္လက္စံုစမ္းေဖာ္ ထုတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။      

          
ပိုင္ေလး

Category: 

Share