အမွန္တကယ္ အိမ္ရာမရွိသူမ်ားအတြက္ ေရာင္းခ်သည့္ က်ပ္သိန္း ၆၀၀ မွ စေသာ ရတနာႏွင္းဆီအိမ္ရာမွ တိုက္ခန္းမ်ား အရစ္က်ထက္ အေၾကေပး၀ယ္သူမ်ားေန

ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္က ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂိ္ၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိယ္တုိင္အခမ္းအနားျဖင့္ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရတနာႏွင္းဆီ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာမွ အခန္းတစ္၀က္ေက်ာ္ကုိ ရက္ပုိင္းအတြင္း ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဆာက္ လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။
ရတနာႏွင္းဆီ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ လူေနထုိင္ခြင့္အား ယခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပုိင္းမွ  စတင္ခြင့္ျပဳေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာတြင္ ၁၈ ထပ္ရွိ အေဆာက္အဦႏွစ္လုံးျဖင့္ အခန္းေပါင္း ၂၇၀ ေက်ာ္ပါ၀င္ၿပီး အိမ္ရာကုိ မဖြင့္လွစ္မီကပင္ ႀကိဳတင္ေရာင္းခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ေနထုိင္သူမ်ား စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ရတနာႏွင္းဆီ အဆင့္ျမင့္ အိမ္ရာတြင္ တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္ သိန္း ၆၀၀ ႏွင့္ က်ပ္သိန္း ၁၂၀၀ သတ္မွတ္ေရာင္းခ်ၿပီး အခန္းေပါင္း ၂၇၀ ေက်ာ္ကုိ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အခန္းေပါင္း ၁၄၀ ေက်ာ္ကုိ ေရာင္းခ်ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ၆၀၀ စတုရန္းေပ က်ယ္၀န္းသည့္အခန္းမ်ားကုိ က်ပ္သိန္း ၆၀၀ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ၁၂၀၀ စတုရန္းေပ က်ယ္၀န္းသည့္ အခန္းမ်ားကုိ က်ပ္သိန္း ၁၂၀၀ သတ္မွတ္ထား သည္။ လက္ရွိ ေရာင္းခ်ထားသည့္ တုိက္ခန္းမ်ားတြင္ အရစ္က်၀ယ္ယူမႈမ်ားထက္ ေငြအေက်ေပး ၀ယ္ယူမႈက ပုိမ်ားေနေၾကာင္း သိရသည္။

ရတနာႏွင္းဆီ အဆင့္ျမင့္ အိမ္ရာတြင္ ၀ယ္ယူသူမ်ားကုိ ေငြသြင္းထားသည့္ ရာခုိင္ႏႈန္းေပၚ မူတည္ၿပီး ယခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ တြင္ စတင္ေနထုိင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ကုိညီ

 

Category: 

Share