အီရန္က လွ်ိဳ႔၀ွက္တကၠသိုလ္

အီရန္ႏုိင္ငံတြင္ရွိသည့္ မြတ္စလင္မဟုတ္ေသာ ဘဟာအီဘာသာ၀င္တုိ႔သည္ ဘာသာေရးအရ တားဆီး ပိတ္ပင္ခံရမႈနည္းမ်ိဳးစံုႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုအထဲမွ တစ္မ်ိဳးမွာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ခြင့္ကို တားဆီးပိတ္ပင္ခံရျခင္းလည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ ဘဟာအီဘာသာ၀င္တို႔ အတြက္ တကၠသိုလ္ပညာေရး ေလ့လာသင္ယူလိုလွ်င္ တိုင္းျပည္မွထြက္ခြာၿပီး ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ သင္ယူျခင္းသည္သာ ၄င္းတို႔အတြက္အေျဖတစ္ခုျဖစ္သည္။

“ကၽြန္မအေဖငယ္စဥ္က ေက်ာင္းသြားတဲ့အခါမွာ သူေနခဲ့တဲ့ၿမိဳ႔မွာ တျခားကေလးေတြက႐ုိက္လို႔ သူ႔ေခါင္းမွာ ရခဲ့တဲ့ ဒဏ္ရာအမာရြတ္ေတြကို ျပခဲ့တာ ကၽြန္မမွတ္မိပါေသးတယ္။ ကၽြန္မလည္း ဒီလုိအေတြ႔အႀကံဳ မ်ိဳးရခဲ့တာကို အေဖ့ကို ေျပာမျပခဲ့ပါဘူး။ ကၽြန္မေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ အခ်ိန္က အီရန္မွာ ၁၉၈၀ ႏွစ္မ်ား အတြင္းကေပါ့”ဟု ဘဟာအီဘာသာ၀င္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အီရန္တြင္ တကၠသိုလ္တက္ခြင့္မရသျဖင့္ ဘဟာအီ လွ်ိဳ႔၀ွက္တကၠသိုလ္တက္ၿပီး ဘီေအဘြဲ႔ရခဲ့သူ ရွီရင္ဆိုသည့္ အမ်ိဳးသမီးကေျပာျပသည္။

ဘဟာအီဘာသာေရး ယံုၾကည္ခ်က္သည္ ၁၉ ရာစုအလယ္တြင္ စတင္တည္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အီရန္ရွီးယား အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တို႔က ဘဟာအီအယူ၀ါဒအား ေသြဖည္ခံထားရေသာ ဘာသာေရးအုပ္စုခြဲဟု ေခၚၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဘဟာအီတို႔သည္ မြတ္စလင္တို႔၏ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ျငင္းပယ္၍ျဖစ္သည္။

အီရန္တြင္ ဘဟာအီဘာသာ၀င္ေက်ာင္းသားတစ္ဦး အထက္တန္းေက်ာင္းၿပီးသြားလွ်င္ ျပႆနာမ်ား စတင္ ေတြ႔ႀကံဳလာရေတာ့သည္။ ဘဟာအီဘာသာ၀င္တစ္ဦးအျဖစ္ ရွီရင္ကိုတကၠသိုလ္တက္ခြင့္မရဟု အသိ ေပးခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အတြက္ ၄င္းအေနႏွင့္ ေရြးခ်ယ္စရာ တစ္ခုသာရွိခဲ့ရသည္။ ထိုအရာမွာ အီရန္ရွိ ဘဟာအီ ဘာသာ၀င္တို႔ လွ်ိဳ႔၀ွက္ဖြင့္ထားေသာ တကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုတကၠသိုလ္၏ အမည္မွာ Bahai Institute For Higher Education (BIHE) ျဖစ္သည္။ ထိုတကၠသိုလ္ကို ဘဟာအီဘာသာ၀င္ဆရာမ်ား ႏွင့္အီရန္ႏိုင္ငံတြင္၁၉၇၉ ခုႏွစ္ကျဖစ္ခဲ့ေသာ အစၥလာမ္မစ္ ေတာ္လွန္ေရးေနာက္ပိုင္း တကၠသိုလ္တက္ခြင့္ မရခဲ့ေသာေက်ာင္းသားမ်ားက ၁၉၈၀ ႏွစ္မ်ားတြင္ လွ်ိဳ႔၀ွက္စြာတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရွီရင္သည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ လွ်ိဳ႔၀ွက္တကၠသိုလ္ကို စတင္တက္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က ထိုတကၠသိုလ္တြင္ ဘီေအဘြဲ႔အတြက္ ဘာသာရပ္ႏွစ္ရပ္သာ ရွိခဲ့သည္။ သိပၸံပညာႏွင့္ ဘာသာေရးေလ့လာမႈပညာတို႔ျဖစ္သည္။ ရီွရင္သည္ ဘာသာေရးႏိႈင္းယွဥ္မႈဘာသာရပ္ကို ထုိတကၠသိုလ္၌ သင္ယူေလ့လာခဲ့သည္။ လွ်ိဳ႕၀ွက္တကၠသိုလ္ရွိ စာသင္ခန္းမ်ားမွာ အီရန္ၿမိဳ႔ေတာ္ တီဟီရန္ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ပုဂၢလိကအိမ္မ်ား၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာအခန္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုအခန္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ယူခဲ့ေသာ ရွီရင္သည္ ဘြဲ႔ရရန္ေျခာက္ႏွစ္ အခ်ိန္ယူခဲ့ရသည္။ ဒီဂရီဘြဲ႔ရၿပီးေသာ္လည္း မဟာဘြဲ႔၊ ပါရဂူဘြဲ႔ရရန္ အေနအထားမရွိသကဲ့သို႔ ၄င္းသင္ယူခဲ့ရသည့္ပညာႏွင့္လည္း အလုပ္အကိုင္ ရရွိရန္ အခြင့္အလမ္းနယ္ပယ္မရွိခဲ့ေပ။
ထိုတကၠသိုလ္တြင္ ရွီရင္ဘြဲ႔ရၿပီးေနာက္ မၾကာခင္တြင္ ဘဟာအီဘာသာ၀င္ အသိပညာရွင္မ်ားကို အေရးယူ တားဆီးျခင္းမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုလွ်ိဳ႕၀ွက္တကၠသိုလ္၏ စာသင္ခန္းမ်ားကို ၀င္ေရာက္စီးနင္းၿပီး ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္။ ရွီရင္သည္ ၄င္းေနထိုင္ရသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ကမၻာကို သိခဲ့ရၿပီးေနာက္ အဂၤလန္ရွိ အိမ္ေဖာ္အလုပ္သမား ဗီဇာအစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ အဂၤလန္သို႔ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ အိမ္ေစအလုပ္အျပင္ အီတလီစားေသာက္ဆိုင္တစ္ခု၌ ညေနပိုင္းအလုပ္တို႔ကို တြဲလုပ္ၿပီး အဂၤလန္ရွိ ဘာမင္ဂမ္တကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ဘြဲ႔ရရွိခဲ့သည္။

ရွီရင္ကဲ့သို႔ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသူ ေနာက္တစ္ဦးမွာ ဘဟာအီဘာသာ၀င္အမ်ိဳးသမီးငယ္မိုနာျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္လည္း အီရန္တြင္ တကၠသိုလ္တက္ရန္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ မြတ္စလင္မဟုတ္သျဖင့္ တက္ခြင့္မရေသာေၾကာင့္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားၾကားမွ လွ်ိဳ႔၀ွက္စြာ ဆက္လက္ တည္ရွိေနေသာ ဘဟာအီတကၠသိုလ္စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ ခက္ခဲစြာ ပညာသင္ယူခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာ ခဲ့သည္။

ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အြန္လိုင္းသင္တန္းမ်ားတြင္ ပို႔ခ်ေပးေနေသာ ဘဟာအီဘာသာ၀င္ပါေမာကၡ သိမ္းနတာရယ္က ”အီရန္မွာ ဘဟာအီေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ စာသင္ဆရာေတြဟာ ေထာင္ထဲမွာ ဘ၀ ဆံုးသြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ဟာလုပ္ဖို႔ခက္ခဲတဲ့ အလုပ္တစ္ခုကို လုပ္ေနရာသာမကဘဲ အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ အလုပ္ကိုလည္းပဲ လုပ္ေနရတာပါ”ဟု ေျပာသည္။

 

Category: 

Share