ကမၻာ႔အေကာင္းဆံုးအထူးတပ္ဖြဲ႔ ၁၀ ဖြဲ႔

၁။ SAS (ၿဗိတိန္)
၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ အမွတ္၂၂ ေလေၾကာင္းခ်ီ အထူးတပ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ကမၻာအရပ္ရပ္တြင္ အထူးစစ္ဆင္ေရးမ်ားဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ အမွတ္ ၂၁ တပ္မႀကီး၏ SAS တပ္ရင္းအျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းသည္။ ပံုမွန္အခ်ိန္တြင္ အၾကမ္းႏွိမ္ႏွင္ေရးႏွင့္ စစ္ပြဲကာလ တြင္ အထူးစစ္ဆင္ေရးမ်ားေဆာင္ရြက္သည္။ လန္ဒန္ရွိ အီရန္သံ႐ုံးကို အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား စီးနင္းမႈကို ေအာင္ျမင္စြာ ၿဖိဳခြဲႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဓားစာခံမ်ားကို ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ တပ္ရင္းႏွစ္ရင္းအျဖစ္ တိုးခ်ဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ တစ္ကမၻာလံုးက ကမၻာေပၚတြင္အေကာင္းဆံုးအထူးတပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည္။

၂။ Navy Seals (အေမရိကန္)
ဒုတိယကမၻာစစ္ကို အေျခခဲဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ အေမရိကန္ေရတပ္၏ အမ်ဳိးသားမ်ားသာ ပါ၀င္ခြင့္ရွိေသာ အထူး တပ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ကမၻာအႏွံ႔ စစ္ဆင္ႏုိင္ၿပီး CIA အတြက္ ေအးဂ်င့္အျဖစ္ Navy Seals တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိသည္။ ဗီယက္နမ္စစ္အတြင္း CIA ႏွင့္ Navy Seals မ်ား ပူးတြဲစစ္ဆင္ေရးမ်ားစြာျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အီရတ္ႏွင့္ အာဖဂန္စစ္ပြဲမ်ားအျပင္ အိုစမာဘင္လာဒင္အား သုတ္သင္သည့္ စစ္ဆင္ေရးအပါအ၀င္ ကမၻာေက်ာ္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာဆင္ႏႊဲခဲ့ေသာအဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

၃။ Delta Force (အေမရိကန္)
ဤအဖြဲ႔သည္ နာမည္မ်ိဳးစုံေျပာင္းၿပီးေနာက္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ယခုနာမည္ျဖင့္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ကမၻာေက်ာ္ အထူးတပ္ဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္၏ အလွ်ိဳ႔၀ွက္ဆုံးတပ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ စတင္ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သူမွာ ၿဗိတိန္ SAS တပ္ဖြဲ႔ ျဖစ္ၿပီး ေနာင္အနာဂတ္တြင္ အေမရိကန္တြင္ အထူးတပ္ဖြဲ႔မလြဲမေသြလုိအပ္မည္ဟု ေမွ်ာ္ေတြးဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းေရး၊ ဓားစာခံကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ အထူးစီးနင္းတုိက္ခုိက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သည္။ အေမရိကန္စစ္တပ္အတြင္းမွသာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိသည္။

၄။ GSG9 (ဂ်ာမနီ)
ဂ်ာမန္ျပည္ေထာင္စု ရဲတပ္ဖြဲ႔လက္ေအာက္ခံ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္ေရးႏွင့္ အထူးစစ္ဆင္ေရးတပ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ျမဴးနစ္ ေႏြရာသီအိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္းခံထားရေသာ အစၥေရးဓားစာခံမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ကယ္တင္ႏုိင္ၿပီးေနာက္ ၁၉၇၃တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွ ၂၀၀၃ခုႏွစ္အထိ စစ္ဆင္ေရး ၁၅၀၀ ေက်ာ္ ဆင္ႏႊဲႏုိင္ခဲ့သည္။

၅။ JW GROM (ပုိလန္)
၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ တန္ျပန္အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းေရးတပ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ရန္သူ႔ေနာက္ပိုင္းသို႔ ထိုးေဖာက္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ သမား႐ုိးက်မဟုတ္ေသာစစ္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္ႏွင္းေရးတို႔ ေဆာင္ရြက္သည္။ ပိုလန္တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးငါးခုတိုင္းတြင္တစ္ခုမွာ ဤအဖြဲ႔က ဦးေဆာင္သည္။

၆။ SSG (ပါကစၥတန္)
အေမရိကန္ၾကည္းတပ္အထူးတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ၿဗိတိန္အထူးတပ္ဖြဲ႔ SAS ကို နမူနာယူ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ပါကစၥတန္ ၾကည္းတပ္အထူးတပ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းၿပီး ထိုတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ သတ္ၱိအရာေၾကာင့္ ကမၻာတြင္ထင္ရွားသည္။ ႐ုရွားသမၼတကပင္ ပါကစၥတန္ အထူးတပ္ဖြဲ႔၏ သူရသတ္ၱိေၾကာင့္ အဆိုပါ တပ္ဖြဲ႔မ်ဳိး ပိုင္ဆိုင္ပါက တစ္ကမၻာလံုးကို စစ္တိုက္ရဲသည္ဟု ေျပာခဲ့သည့္သမိုင္းရွိသည္။ သမား႐ုိးက်မဟုတ္ေသာ စစ္ပြဲမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ဓားစာခံကယ္တင္ေရး၊ ဘက္မညီစစ္ပြဲမ်ား၊ ျပည္ပရန္ကာကြယ္ေရး၊ အထူးကင္းေထာက္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သည္။ လက္ရွိတြင္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာႏုိင္ငံ အေနာက္ပိုင္းနယ္စပ္ၿမိဳ႔မ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

 

၇။ GIGN (ျပင္သစ္)
ျပင္သစ္တပ္မေတာ္၏ အထူးတပ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ျပင္သစ္ႏွင့္ ကမၻာအရပ္ရပ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွိမ္ႏွင္းေရးႏွင့္ ဓားစာခံကယ္တင္ေရးမွာ ထိုအဖြဲ႔၏လုပ္ငန္းတာ၀န္ျဖစ္သည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ ျမဴးနစ္အိုလံပစ္ကိစၥေနာက္ပိုင္း ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ တပ္ဖြဲ႔၀င္ ၄၀၀ ရွိၿပီး ပါရီၿမိဳ႔အနီးတြင္ တည္ရွိသည္။ စစ္ဆင္ေရး ၁၆၀၀ ေက်ာ္ဆင္ႏြဲၿပီး ဓားစာခံ ၆၀၀ ေက်ာ္ ကယ္တင္ႏိုင္ကာ အၾကမ္းဖက္သမား ၁၅၀၀ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးေပးခဲ့သည္။

၈။ EKO Cobra (ၾသစေတးလ်)
၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ျမဴးနစ္အိုလံပစ္တြင္ အစၥေရးအားကစားသမားမ်ားကို အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ဖမ္းဆီး သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္အျဖစ္မ်ဳိးမွ ကာကြယ္ရန္ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ အၾကမ္းဖက္ တန္ျပန္ႏွိမ္ႏွင္းေရးတပ္ဖြဲ႔အျဖစ္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံ ဂရက္ဇ္ကာေလာ္အက်ဥ္းေထာင္ဆူပူမႈျဖစ္ၿပီး ေထာင္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ဓားစာခံအျဖစ္ ဖမ္းဆီးထားသည္ကို ကယ္တင္ေပးခဲ့သည္။ ထိုအဖြဲ႔သည္ ေပၚလြင္ထင္ရွားစြာ မေနဘဲ သိုသိပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

၉။ GIS (အီတလီ)
အီတလီေျမထဲပင္လယ္တပ္ထိန္းအဖြဲ႔ လက္ေအာက္ခံအၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းေရးအထူးတပ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တိုက္ဖ်က္ရန္ အီတလီရဲတပ္ဖြဲ႔လက္ေအာက္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ တပ္ဖြဲ႔၀င္အင္အားတစ္ရာေက်ာ္ရွိသည္။

၁၀။ MARCOS (အိႏ္ၵိယ)
မရင္းကြန္မန္ဒိုတပ္ဖြဲ႔ (MARCOS)သည္ အိႏ္ၵိယေရတပ္၏ အထူးတိုက္ခိုက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ဓားစာခံကယ္တင္ေရး၊ အထူးကင္းေထာက္ျခင္း၊ အေရးႀကီးပုဂ္ၢိဳလ္ကာကြယ္ျခင္း စသည့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္ထားေသာတပ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

 

Category: 

Share