ဆီးဂိမ္းတာေ၀း စက္ဘီးစီးလူေရြးပြဲတြင္ လူသစ္ေရြးခ်ယ္နိုင္ခ်င္းမရွိ

မေလးရွားဆီးဂိမ္းတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ တာေ၀းစက္ဘီးအားကစားအဖြဲ႔သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ လဆန္းပိုင္းတြင္ လူေရြးခ်ယ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပင္ပမွ လာေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူမရွိေသာေၾကာင့္ လက္ရွိ လက္ေရြးစင္ကစားသမားေလးဦးျဖင့္သာ ဆီးဂိမ္းကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာတာေ၀းစက္ဘီး အားကစားအဖြဲ႔သည္ မေလးရွားနည္းျပျဖင့္ ေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္သလို ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲမတိုင္မီ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္လည္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ၄၅ ရက္ၾကာ ေလ့က်င့္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲက်င္းပမည့္ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ တိုက္႐ိုက္သြားေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

ကိုညီ

Category: 

Share