ေရႊခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ ျပႆနာအခ်ဳိ႕ ရွိလာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေကာက္ခံမည့္အခြန္ပံုစံအား ျပန္လည္ေၾကညာ မည္ဟုဆို

၂၀၁၇ အခြန္၊ ဥပေဒအရ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ ေရႊထည္၊ လက္၀တ္၊ ရတနာမ်ားကို ၀ယ္ယူသူက အခြန္ေပး ေဆာင္ရာတြင္ အခြန္ေဆာင္ရမည့္ ပံုစံမ်ားအား ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနဘက္က ျပန္လည္ေၾကညာေပးမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ သိရသည္။

မတ္လ ၁၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းအပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာအသင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ေရႊဆိုင္မ်ားမွ အခြန္ ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္အခက္အခဲမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အန္ကယ္တို႔အေနနဲ႔ အခ်က္ေလးငါးခ်က္ကို တင္ျပတယ္။ ဒါေလးေတြကို ဘယ္လုိ Solution လုပ္သင့္လဲ ေျပာျပတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ အရင္က ၀ယ္ထားတဲ့ေရႊနဲ႔ အထည္လာအပ္ရင္ အခြန္ေဆာင္ဖို႔လိုမလို၊ အခြန္ေဆာင္ၿပီး ၀ယ္ထားတဲ့ ေရႊလာျပန္ေရာင္းၿပီး အသစ္ျပန္၀ယ္တဲ့အခါ အခြန္ေဆာင္ဖို႔လိုမလို ဒါမ်ိဳးေလးေတြ ေပါ့။ အန္ကယ္တို႔ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ေကာက္ယူမလဲေပါ့။ Customer Right ကို ဦးစားေပးတင္ျပတာပါ။ အဓိကက အေျခခံလူတန္းစားေတြ အခက္အခဲမရွိေအာင္၊ အန္ကယ္တို႔ ေရႊဆိုင္ေတြကလည္း ေကာက္ရတာ အခက္အခဲ မရွိေအာင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္ကလည္း ထိုက္သင့္တဲ့ အခြန္အခေတြ မဆံုး႐ႈံးရေအာင္ ေဆြးေႏြးတာေပါ့။ ျပည္ တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ေနာက္မွ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီး ျပန္ေျဖေပးမယ္လို႔ေျပာတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းအတြင္းေရးမွဴးဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ ဥပေဒအရ အခြန္ေကာက္ခံရာ၌ ေရႊဆိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ေျပစာ(ေဘာက္ခ်ာ)မ်ားတြင္ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းကပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားကို အျမန္ဆံုး႐ိုက္ႏွိပ္ေနေသာ္လည္း အခ်ိန္မီမၿပီးပါက တံဆိပ္ေခါင္းမကပ္ဘဲ ေကာက္ထားရပါမည္ဟု ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနဘက္မွ မွာၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

အခြန္ေကာက္ရာတြင္ တြင္းထြက္၊ ေက်ာက္မ်က္မ်ားသည္ အထူးကုန္စည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေရႊႏွင့္ကြင္းထား သည့္ စိန္အစရွိသည့္ ေက်ာက္မ်က္လက္၀တ္ရတနာမ်ား ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ ေက်ာက္မ်က္တန္ဖိုးကို ေရာင္း သူ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၀ယ္သူ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေရႊတန္ဖိုးကို ၀ယ္သူမွ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးေဆာင္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ေရႊရင္ၿငိမ္းေအး

 

Category: 

Share