ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးအရွင္ ၁၀၀၀ ေမြးတိုင္း တစ္ႏွစ္ေအာက္ ၄၀ ဦးႏွင့္ ငါးႏွစ္ေအာက္ ၅၀ ဦး ေသဆံုး

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးအရွင္ ၁၀၀၀ ေမြးတိုင္း တစ္ႏွစ္ေအာက္ ၄၀ ႏွင့္ ငါးႏွစ္ေအာက္ ၅၀ ေသဆံုးမႈ ရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာသက္သက္မူက ေျပာသည္။

“အခုေကာက္တဲ့စစ္တမ္းအရ အရွင္ေမြး ၁၀၀၀ မွာ တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလး ၄၀ နဲ႔ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလး ၅၀ ေသဆံုးေနပါတယ္။ ဆိုလုိတာကေတာ့ တစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလး အေယာက္ ၂၀ မွာ တစ္ႏွစ္ေအာက္ ေသဆံုးမႈ တစ္ေယာက္နဲ႔ ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလး ၂၅ ေယာက္မွာ တစ္ေယာက္ေသဆံုးမႈရွိေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာေဒၚသက္သက္မူက ေျပာသည္။

အဆိုပါေသဆံုးမႈစာရင္းသည္ ၂၀၁၅-၁၆ ျမန္မာႏိုင္ငံလူေနမႈဘ၀ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ပင္မအစီရင္ခံစာ အတြက္ စာရင္းေကာက္ယူမႈအရ သိရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ေနျပည္ေတာ္ Horizon Lake View Hotel တြင္ မတ္ ၂၃ ရက္ က်င္းပသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူေနမႈဘ၀ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအခ်က္အလက္စစ္တမ္း ၂၀၁၅-၁၆ ပင္မအစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ၄င္းက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေသဆံုးမႈအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၄င္းက

လူမ်ား၏ေသဆံုးမႈမ်ားသည္ သဘာ၀ျဖစ္စဥ္သာ ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနတစ္ခုတည္းႏွင့့္ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ရမည္ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“ေသဆံုးရတဲ့ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးပါ။ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြ မေကာင္းလို႔ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေျပာလို႔မရပါဘူး။ က်န္တဲ့ ျပည္သူေတြက အေၾကာင္းကိစၥျဖစ္လာရင္ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းသြားဖို႔ ၀န္ေလးေနၾကတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ သြားလို႔မျဖစ္ဘူး၊ နီးစပ္ရာ အရပ္လက္သည္နဲ႔ ေမြးတယ္။ အဖိတ္အစင္ရွိတယ္။ လူေတြရဲ႕ ေသဆံုးမႈျဖစ္စဥ္ေတြဟာ သဘာ၀ျဖစ္စဥ္ပါ။ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုတည္းနဲ႔ဆုိင္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူေတြ ကိုယ္တိုင္လည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ရ ပါမယ္”ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ ေမြးဖြားမႈႏႈန္းမွာ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ ေမြးဖြားသူ ၆၀ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ား လိုက္လံဖြင့္လွစ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 ထြန္း (ေနျပည္ေတာ္)

Category: 

Share