ေရႊႏွင့္တြဲဖက္ထားသည့္ ေက်ာက္မ်က္လက္၀တ္ရတနာ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းအေပၚ အခြန္သံုးမ်ိဳး ေပးေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္

တြင္းထြက္ေက်ာက္မ်က္မ်ားသည္ အထူးကုန္စည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေရႊႏွင့္တြဲဖက္ထားသည့္ ေက်ာက္မ်က္ လက္၀တ္ရတနာမ်ား ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ ေက်ာက္မ်က္တန္ဖိုး (အထူးကုန္စည္ခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္)ႏွင့္  ေရႊအတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းစသျဖင့္ အခြန္သံုးမ်ိဳး ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ သိရသည္။

“ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြျဖစ္တဲ့ ေက်ာက္စိမ္း၊ ပုလဲ၊ ပတၱျမား၊ နီလာ၊ ျမ၊ စိန္ အဲ့လို လက္၀တ္ရတနာေတြက အထူးကုန္စည္ခြန္ထဲမွာပါတယ္။ အဲဒီအျပင္ကို ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္လည္းပါတယ္။ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးေပါ့။ ဥပမာ-ပတၱျမားလက္စြပ္တစ္ကြင္းေရာင္းမယ္ဆိုရင္ အထူးကုန္စည္ခြန္အေပါင္း ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ေရႊ က်ေတာ့ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ။ ဒီေတာ့ ပစၥည္းတခုေရာင္းရင္ ပတၱျမားအတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ သီးသန္႔တြက္၊ အထူးကုန္စည္ခြန္ သီးသန္႔တြက္၊ ေရႊအတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ သီးသန္႔ထပ္တြက္၊ အဲ့လို သက္သက္စီ တြက္ရတယ္။ ေပါင္းတြက္လို႔မရဘူး။ ဒါ ဥပေဒအရ ေျပာတာေပါ့”ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ေရႊကို အခြန္ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေကာက္ခံမည္ဟုဆိုေသာ္လည္း အေခါက္ေရႊမ်ားျဖစ္ေသာ ေရႊစင္၊ ေရႊတံုး၊ ေရႊျပား၊ ေရႊခဲမ်ားကိုမူ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံရန္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“အခြန္ကိစၥေတြရွိလာလည္း ပံုမွန္ပဲျဖစ္မွာပဲ”ဟု ၄င္းက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ဧၿပီလ ၁ ရက္မွစ၍ ဥပေဒအရ အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ ေရႊဆိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ေျပစာ (ေဘာက္ခ်ာ)မ်ားတြင္ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းကပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားကို အျမန္ဆံုး႐ိုက္ႏွိပ္ေနေသာ္လည္း အခ်ိန္မီမၿပီးပါက တံဆိပ္ေခါင္းမကပ္ဘဲ ေကာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ေရႊရင္ၿငိမ္းေအး

Category: 

Share