အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္ေသာ အမ်ိဳးသမီးကုိ ရင္ခြဲ႐ုံ၌ ၂ ႏွစ္တိတိ လူေသအေလာင္းမ်ား ေဆးေၾကာရန္ အီရန္တရား႐ုံး အမိန္႔ခ်

အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္ေသာ အီရန္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကုိ တရား႐ုံးက ၾကာပြတ္ျဖင့္ အ႐ုိက္ခံရန္ႏွင့္ ရင္ခြဲ႐ုံ၌ လူေသအေလာင္း မ်ားကုိ ေဆးၾကာသန္႔စင္ေပးရသည့္ တာ၀န္ကုိ ၂ ႏွစ္ခန္႔ ထမ္းေဆာင္ရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

အသက္ ၃၅ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးသည္ အေစာပုိင္း၌ သူမအေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႈမရွိေၾကာင္း ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာ္လည္း စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးသမားမ်ားက သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ျပသသည့္အခါ ၀န္ခံခဲ့သည္။

သူမ၀န္ခံမႈေၾကာင့္ သူမ၏ခ်စ္သူကုိပါ ဖမ္းဆီးၿပီး တရား႐ုံး၌စြဲခ်က္တင္ခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာအပတ္ စေနေန႔တြင္ တရား႐ုံးက အမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေၾကညာခဲ့သည္။ တရားသူႀကီးမ်ားက အမ်ိဳးသမီးကုိ ၾကာပြတ္ ဒဏ္ ၇၄ ခ်က္ႏွင့္ ၂ ႏွစ္တိတိ ရင္ခြဲ႐ုံ၌ လူေသအေလာင္းမ်ားကုိ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ေပးရသည့္ တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားကုိ ၾကာပြတ္ဒဏ္ ၉၉ ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ၄င္းတုိ႔ႏွစ္ဦးကုိ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေ၀းလံေခါင္းပါးေသာ အရပ္သုိ႔ နယ္ႏွင္ ဒဏ္လည္း ေပးခဲ့သည္။ ယခင္က အီရန္၌ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္ေသာ အမ်ိဳးသမီးကုိ ေက်ာက္ ခဲမ်ားျဖင့္ပစ္ေပါက္သတ္သည့္ ဥပေဒကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာက ၀ုိင္း၀န္း ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်သျဖင့္ ၂၀၁၂ ခု ႏွစ္တြင္ အီရန္က အဆုိပါဥပေဒကုိ ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ၿပီး အိမ္ေထာင္ ေရးေဖာက္ျပန္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ အျခားေသာနည္းမ်ားျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

 

Category: 

Share