က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္မ်ားတြင္ အႀကိမ္ေရႏွင့္ ရက္စြဲမပါသည့္ အရန္ထီမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းအား ဇူလိုင္လမွစတင္၍ ခြင့္မျပဳေတာ့

ဇူလိုင္လတြင္ စတင္ေရာင္း ခ်မည့္ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္မ်ားတြင္ လက္ရွိ ေရာင္းခ်ေနဆဲျဖစ္သည့္ အရန္ထီလက္မွတ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ ဖြင့္လွစ္မည့္ အႀကိမ္ေရႏွင့္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ရက္စြဲတို႔ ပါရွိေသာ ထီလက္မွတ္မ်ားကိုသာ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာ ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္တြင္းအခြန္ မ်ားဦးစီးဌာန၊ ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုဌာနခြဲမွ သိရသည္။

အဆိုပါ အရန္ထီလက္မွတ္ မ်ားကို ဇူလိုင္လ ၁ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ထီဖြင့္ပြဲအၿပီးမွ စတင္ကာ ဆက္လက္ေရာင္းခ်ေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ ၅ ႀကိမ္ေျမာက္မွ စတင္ကာ ဖြင့္လွစ္မည့္ အႀကိမ္ေရႏွင့္ ရက္ စြဲပါရွိေသာ ထီလက္မွတ္မ်ားကိုသာ ေရာင္းခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခြဲမွ သိရသည္။

“၃ ႀကိမ္ေျမာက္နဲ႔ ၄ ႀကိမ္ေျမာက္အထိ အရန္ထီလက္မွတ္ေတြကို မွာယူထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဇူလိုင္ ၁ ရက္ဖြင့္မယ့္ ၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ထီဖြင့္ပြဲအၿပီးမွာ စတင္ေရာင္းခ်မယ့္  ၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ထီလက္မွတ္ေတြဟာ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္မွာ ဖြင့္လွစ္မွာပါ။ အဲဒီမွာေတာ့ အႀကိမ္ေရနဲ႔ ရက္စြဲပါတဲ့ ထီေတြကိုပဲ ေရာင္းသြားမွာပါ” ဟု ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုဌာန ခြဲမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အရန္ထီလက္မွတ္မ်ားမွာ အႀကိမ္ေရႏွင့္ ရက္စြဲမပါရွိေသာေၾကာင့္ ထီထိုးသူမ်ားႏွင့္ ေရာင္း ခ်သူမ်ားအၾကားတြင္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေနျခင္းမ်ား ရွိေနၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္လက ဖြင့္လွစ္ၿပီးျဖစ္သည့္ အရန္ထီလက္မွတ္မ်ားကို ျပန္လည္ထည့္သြင္းေရာင္းခ်ႏုိင္သည့္အတြက္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ား ရွိလာႏုိင္ေသာ ေၾကာင့္ ၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ထီလက္မွတ္မ်ားမွစတင္ကာ အႀကိမ္ေရႏွင့္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ရက္စြဲပါရွိသည့္ လက္မွတ္မ်ားသာ ေရာင္းခ်သြားမည္ဟု သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ၁ ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလ ထီဖြင့္ပြဲအတြက္ ထီလက္မွတ္မ်ား ကို  ေရာင္းခ်ခဲ့ရာတြင္ ၂၀၁၇ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ဖြင့္လွစ္မည္ဟူေသာ စာသားပါရွိသည့္ ထီလက္ မွတ္ (က)အကၡရာမွ အစဥ္လိုက္ (ဠ) အကၡရာအထိ ၃၂ လံုး၊ အႀကိမ္ေျမာက္ႏွင့္ မည္သည့္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ဟူေသာ စာသားမပါရွိသည့္ အရန္ထီလက္မွတ္ (ကက)(ကခ)(ကဂ)(ကဃ) အကၡရာ ၄ လံုး စုစုေပါင္း အကၡရာ ၃၆ လံုး ေရာင္းခ်ခဲ့ရေၾကာင္း ေအာင္ဘာေလသိန္း ဆုဌာနခြဲက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေမ ၁ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ သည့္ ၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ထီလက္မွတ္မ်ား ေရာင္းခ်ရာတြင္ ၁ ႀကိမ္ေျမာက္တြင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ အရန္ထီလက္မွတ္ (ကက)(ကခ)(ကဂ)(ကဃ) အကၡရာ ၄ လံုးကို ထည့္သြင္း ေရာင္းခ်ျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ (ကင) အကၡရာမွ စတင္ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အတူ လာမည့္ ဇြန္ ၁ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ၃ ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္မ်ား ေရာင္းခ်ရာတြင္လည္း ယခင္ ေရာင္းခ်ၿပီးျဖစ္သည့္ အရန္ထီလက္မွတ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳေတာ့ေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူ သိရွိမႈ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ေနာင္ဖြင့္မည့္ ၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ထီလက္မွတ္မ်ားေရာင္းခ်ရာတြင္ အရန္ထီမ်ားကို ေရာင္းခ်ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေခ်ာစု

Category: 

Share