ကြန္ပ်ဳတာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရျခင္းမွ ကင္းေ၀းေစရန္ ဘုန္းႀကီးမ်ားက ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို ပရိတ္ေရမ်ား ပက္ဖ်န္းေပး

Wannacry အမည္ရွိ Ransomware  အမ်ိဳးအစား ဗိုင္းရပ္စ္တစ္မ်ိဳးသည္ ကမၻာတစ္၀န္းရွိ ကြန္ပ်ဳတာေပါင္း ခုနစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသျဖင့္ ႐ုရွားအစိုးရသည္ ၄င္းတို႔၏ ကြန္ပ်ဳတာမ်ားကို ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ Orthodox ဘုရားေက်ာင္းမွ ဂိုဏ္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ ဘုန္းႀကီးမ်ားသည္ ႐ုရွားျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ပင့္ေခၚမႈျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ လာေရာက္ၿပီး ကြန္ပ်ဳတာမ်ားႏွင့္ ဆာဗာမ်ား ဗိုင္းရပ္စ္အႏၲရာယ္မ်ား ကင္းေ၀းေစရန္ ပရိတ္ေရမ်ား ျဖန္းေပးခဲ့သည္။

ဘာသာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး သီးျခားစီမရွိေသာ ႐ုရွားႏိုင္ငံတြင္ Orthodox ဘုရားေက်ာင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အင္စတီက်ဳးရွင္းမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အစိုးရႏွင့္လည္း ခုိင္မာေသာ ဆက္ဆံေရးလည္း ရွိသည္။ Orthodox ဘုရားေက်ာင္း၏ ဂိုဏ္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကီရီလ္သည္ အီတလီႏိုင္ငံ ေရာမၿမိဳ႕ရွိ ဗာတီကန္စီးတီးမွ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကဲ့သို႔ တန္ခိုးၾသဇာႀကီးမားသူျဖစ္ၿပီး သူသည္ တိုင္းျပည္အေရးကိစၥမ်ားတြင္လည္း သမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

႐ုရွားႏုိင္ငံတြင္ Orthodox ဘုန္း ေတာ္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ဆာဗာအခန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေခတ္သစ္နည္းပညာပစၥည္းမ်ားကုိ ေကာင္းခ်ီးေပးသည္မွာ ထံုးတမ္းအစဥ္ အလာတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

 

Category: 

Share