အဓမၼျပဳက်င့္သူ၏ ငယ္ပါကို ျဖတ္ခဲ့ေသာ အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီး

အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးသည္ ၄င္းအား အဓမၼျပဳက်င့္သူ၏ ငယ္ပါကို ျဖတ္ပစ္ခဲ့သျဖင့္ သူမ၏သတ္ၱိကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ခ်ီးမြမ္းခဲ့ၾကသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ကီရာလာမွ အသက္ ၂၃ ႏွစ္အရြယ္ ဥပေဒေက်ာင္းသူတစ္ဦးသည္ ၄င္းအား အဓမၼျပဳက်င့္သူ၏ အမ်ိဳးသား အဂၤါ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျဖတ္ပစ္ခဲ့ၿပီး သူမသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံ ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ အသက္ ၅၄ ႏွစ္အရြယ္ ဆြာမီဂန္နီရွ္အန္ဒါအမည္ရွိ အမ်ိဳးသားသည္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ဘာသာေရးဆရာဂု႐ုအျဖစ္ ခံယူထားၿပီး ၄င္းသည္ ရရွိထားေသာ ဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ ေဒသအစိုးရေဆး႐ံု၌ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနရသည္။

ကီလာရာျပည္နယ္၀န္ႀကီးက အမ်ိဳးသမီးငယ္၏ သတိ္ၱကို ခ်ီးမြမ္းခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးငယ္က ဆြာမီသည္ ေနအိမ္၌ ေလျဖတ္ထားေသာ သူမ၏ဖခင္ျဖစ္သူကို ကုသရန္ လာေရာက္တိုင္း သူမကို အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ သူမမွာ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္၌ပင္ အဓမၼျပဳက်င့္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရဲမွဴးႀကီးက အမ်ိဳးသမီးငယ္၏ မိခင္သည္ေနအိမ္၌ ခင္ပြန္းသည္ကို ကုသရန္အတြက္ ဆြာမိကို ပင့္ေခၚခဲ့ေၾကာင္း၊ သမီးျဖစ္သူ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာေစာ္ကားခံေနရသည္ကို သိေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ထံ တိုင္တန္းျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မိခင္ကိုပါ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဆြာမီကို ကေလးသူငယ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္မႈျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူထားသည္။

 

Category: 

Share