ေက်ာင္းအပ္ႏွံရန္ အသက္ ၃ လလုိေသးသည့္ ေက်ာင္းေနရြယ္ ကေလးမ်ားကုိ မ်က္ျမင္ၾကည့္႐ႈကာ ခြင့္ျပဳမည္

ေက်ာင္းအပ္ႏွံရန္ အသက္ ၃ လလုိေသးသည့္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးမ်ားကုိ မ်က္ျမင္ၾကည့္႐ႈကာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံခြင့္ ခြင့္ျပဳ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ပညာေရးမွဴး႐ုံးမွ သိရသည္။

“အသက္တစ္လလုိေသးရင္ ေမြးစာရင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္း အေထာက္အထားေတြ ေက်ာင္း အုပ္ႀကီး မ်က္ျမင္ေက်ာင္းအပ္ႏွံခြင့္ ခြင့္ျပဳလုိ႔ရတယ္။ ႏွစ္လလုိရင္ေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ခြင့္ျပဳမယ္။ သုံးလလုိေသးရင္ေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ုံးက ခြင့္ျပဳေပးရမယ္”ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ုံးမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေဆြေဆြလဲ့က ေျပာသည္။

အဆုိပါ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းအပ္ႏွံရာတြင္ ႏွစ္စဥ္ ေမလ ေက်ာင္းအပ္ရာသီ၌ ေမြးစာရင္းအေထာက္အထား အခက္အခဲမ်ား၊ ေနရာေဒသ ေျပာင္းေရႊ႕အပ္ႏွံမႈတုိ႔ေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚ လ်က္ရွိေၾကာင္း မိဘမ်ားထံမွ သိရသည္။

“ကၽြန္မတုိ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ ရြာေလးေတြမွာဆုိရင္ ေမြးစာရင္းကုိ အေထာက္အထား ျပခုိင္းတယ္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြမွာ အေထာက္အထားမရွိဘူး။ ဒီလုိဆုိ ဒီကေလးက ေက်ာင္းမေနရေတာ့ဘူးေပါ့။ ပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာနရဲ႕ အားလုံးပါ၀င္သင္ယူႏုိင္ေရးဆုိတာ ေႂကြးေၾကာ္ဖုိ႔ပဲလားဆုိတာ သိခ်င္တယ္”ဟု ေနာင္ခ်ိဳ ၿမိဳ႕နယ္ေန ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္သူ ေဒၚလဲ့လဲ့ (အမည္လြဲ)က ေျပာသည္။

မင္းသီဟန္

Category: 

Share