ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာေသာတိုင္စာမ်ားတြင္ ရာထူးတိုးေျပာင္းေရႊ႕ ျပႆနာမ်ား အမ်ားစုျဖစ္ေန

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သို႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေရာက္ရွိလာေသာ တိုင္စာ ၁၅ ေစာင္တြင္ ရာထူးတိုးေျပာင္းေရႊ႕ျပႆနာမ်ား အမ်ားစုျဖစ္ေနေၾကာင္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာသက္ ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။
“မ်ားေသာအားျဖင့္ ရာထူးတိုးေျပာင္းေရႊ႕ကိစၥေတြမွာ ဆရာဆရာမေတြက သူတို႔ မတရားခံရတယ္ဆိုတာ တင္ျပၾကတယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘူးေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ဒီကိစၥေတြကို ညိႇႏိႈင္းေနပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာသက္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

တင္ျပေသာ တုိင္ၾကားစာ ၁၅ ေစာင္တြင္ ၅ ေစာင္မွာ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး တခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားမွာ ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ျပစ္မႈျဖစ္ပြားျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရျခင္းမ်ား ျဖစ္ကာအမ်ားစုမွာ ရာထူးတုိး အေျပာင္းအေရႊ႕ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရာထူးတုိးေျပာင္းေရႊ႕မႈတြင္ ႏွစ္ျပည့့္ေသာ္လည္း မပါ၀င္ေသာ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား တိုင္ၾကားျခင္းမွာ လူႀကီးႏွင့္နီးစပ္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားသာပါရွိသည္ဟုဆိုကာ ဆရာ၊ ဆရာမအမ်ားစုမွာ ခံစားရ၍ တိုင္ၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာအာကာမိုးသူက ေျပာၾကားသည္။

“ရာထူးတိုးအေျပာင္းအေရႊ႕စာရင္းေတြ အေျခခံပညာမွာဆိုရင္ လူႀကီးေတြကိုအားလံုး တင္ျပၿပီးသြားပါၿပီ။ ဆံုးျဖတ္ဖို႔ပဲ လိုပါေတာ့တယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က်ရင္ေတာ့ ထုတ္ျပန္မွာပါ”ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးပညာေရး မွဴး႐ံုးမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (စီမံ) ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ယာယီဖြဲ႕စည္း၍  ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ စတင္ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္၌ ဆရာမ်ား သမဂၢတို႔ ပူးေပါင္းကာ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ အသင္း၀င္ေပါင္း သံုးေထာင္၀န္းက်င္ရွိသည္။

မင္းသီဟန္

Category: 

Share