တိုင္းရင္းသားမ်ားအဖြဲ႕တခ်ိဳ႕က ေတာင္းဆိုသည့္ခြဲေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္သားအစုအဖြဲ႕မွ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းထြန္းအား မီဒီယာမ်ားက ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

တုိင္းရင္းသားမ်ားအဖြဲ႕အခ်ိဳ႕က ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ခြင့္ရေရးေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းကိစၥအေပၚ တပ္မေတာ္၏သေဘာထားအပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈအေျခအေနမ်ားကို သိရွိေစရန္ တပ္မေတာ္သားအစုအဖြဲ႕မွ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းထြန္းအား မီဒီယာမ်ားက ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားထဲမွအခ်ိဳ႕အား ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

မီဒီယာ ။   ။ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အခ်ိဳ႕က ျပည္ေထာင္စုကေန ခြဲထြက္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ ဘယ္လုိျမင္ပါလဲ။
ေျဖ ။   ။ ဟုတ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးေနတဲ့အထဲမွာ တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္တခ်ိဳ႕က ေတာင္းဆုိခဲ့တာပါ။ အဲဒီမွာ တုိင္းရင္းသား၊ EAO ဘက္ကလည္း ျပည္ေထာင္စုကေန ခြဲမထြက္ရဘူးဆုိတဲ့ ကိစၥကုိ ထည့္ထားျခင္းအားျဖင့္ တုိင္းရင္းသားေတြမွာလည္း ပုိမုိစုိးရိမ္စိတ္ေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္လုိ႔ အႀကံျပဳၾကပါတယ္။ ကန္႔ကြက္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း ကန္႔ကြက္တာ မဟုတ္ဘဲ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ တပ္မေတာ္က အာဏာ လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့တယ္။ အဲဒီမတုိင္ခင္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွာ ရန္ကုန္အသံလႊင့္႐ုံးမွာ၊ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ အဲဒီတုန္းက အတုိက္အခံပါတီတစ္ခုျဖစ္တဲ့ (ပမညတ) အမတ္၀ိဒူရသခင္ခ်စ္ေမာင္က ေျပာခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အခုေဆြးေႏြးေနတာ အကုန္လုံးက ကြန္ဖက္ဒေရး ရွင္းဆန္ေနတယ္။ အဲဒီလုိ ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းေတြ ဆန္ေနရင္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲလိမ့္မယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္။ အဲဒီစကားကလည္း သမုိင္းအေထာက္အထားအေနနဲ႔ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တပ္မေတာ္အေနနဲ႔က ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲမွာကုိ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲသြားရင္ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈမရွိဘူး။ ေနာက္ဆုံးျပည္သူလူထုပဲ ထိခုိက္နစ္နာမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကလည္း ျပည္ေထာင္စုကေန ခြဲမထြက္သင့္ဘူးလုိ႔ ျပန္လည္အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

မီဒီယာ ။   ။ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေတြက ခြဲထြက္မယ္ဆုိတဲ့ စကားလုံးက ၾကမ္းတယ္။ အစားထိုး စကားတစ္ခုကုိ ရွာမယ္လုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တာ အဲဒီၾကားစကားကုိ ရခဲ့ၿပီလားဆုိတာ သိခ်င္ပါတယ္။
ေျဖ ။   ။ ဟုတ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ေျပာတဲ့ ခြဲမထြက္သင့္ဘူးဆုိတဲ့စကားလုံးက ၾကမ္းတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲ့စကားေနရာမွာ အစားထုိးတဲ့ စကားလုံးကုိ ရွာရပါတယ္။ စကားလုံးနဲ႔လည္း ညိႇႏိႈင္းရပါတယ္။ အခုလက္ရွိ ေဆြးေႏြးေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕ေတြေရာ၊ EAO အဖြဲ႕ေတြေရာ၊ အစုိးရအဖြဲ႕ေတြေရာ၊ တပ္မေတာ္သားေတြေရာ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္း အေျဖရွာခဲ့တာ။ အေျဖတစ္ခုေတာ့ ထြက္လာခဲ့တယ္။ အဲဒါက ျပည္ေထာင္စုကေန ခြဲမထြက္ေရး အစား “ျပည္ေထာင္စုကေန မည္သည့္အစိတ္အပုိင္းဟူသမွ်သည္ ဥမကြဲသုိက္မပ်က္ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းထဲ ေနထုိင္ၾကပါမည” ဟု တုိင္းရင္းသားအားလုံးနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးက သေဘာတူညီမႈအၾကမ္းေတာ့ ရခဲ့ပါ တယ္။ အဲဒီအေျဖထြက္လာလိမ့္မယ္လုိ႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။

မီဒီယာ။   ။ ျပည္နယ္ေတြမွာ ကုိယ္ပုိင္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲဖုိ႔အတြက္ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ တပ္မေတာ္ဘက္ကေရာ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါသလား။ တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားကုိလည္း သိခ်င္ပါတယ္။
ေျဖ ။   ။ ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းေတြမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲတာကုိေတာ့ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ သေဘာတူၿပီးသားပါ။ သုိ႔ေသာ္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွန္သမွ်သည္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ေက်ာ္လြန္လို႔မရပါဘူး။ ႏုိင္ငံတကာမွာလည္း အဲဒီလုိပဲ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ျပည္နယ္ အေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အေျခခံဥပေဒကုိ ေက်ာ္၍ မရပါ။ ျပည္ေထာင္စု အေျခခံဥပေဒထဲကေန ဆြဲလုိ႔ရတယ္။ ျပဌာန္းလုိ႔ ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္ဘက္က သေဘာတူၿပီးသားပါ။ အတည္ေတာ့ မျပဳရေသးပါဘူး။

မီဒီယာ ။    ။ တကယ္လုိ႔ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကေန တုိင္းရင္းသားေတြက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ ျငင္းမယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္နဲ႔သေဘာထားက ဘယ္လုိရွိပါသလဲ။
ေျဖ ။   ။ ဒါကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွာ ျပဌာန္းထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အခန္း ၁၂ အတုိင္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆက္လုပ္သြားမွာပါ။

ပိုင္ေလး

Category: 

Share