ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္ ေဖ်ာ္ေျဖရာ၌ စတိတ္႐ိွဴးေဖ်ာ္ေျဖမႈတို႔ကို အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ခြင့္ျပဳေတာ့မည္

ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္ ေဖ်ာ္ေျဖရာ၌ စတိတ္႐ိွဴးေဖ်ာ္ေျဖမႈကို အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ေခတ္ေပၚေတးသီခ်င္းမ်ားကို ည ၁ နာရီခြဲေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ျပဳေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာသဘင္ပညာရွင္မ်ားအစည္းအ႐ံုး(ဗဟုိ)မွ အတြင္းေရးမွဴးဦးမိုး၀င္းက ေျပာသည္။

“ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ အားလံုးရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း အတည္ျပဳျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ိုးရာသဘင္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႐ိုးရာထိန္းသိမ္းျခင္းကို လုပ္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ စတိတ္႐ွိဴးက႑အေနနဲ႔ ဘယ္ခ်ိန္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ည ၁ နာရီခြဲေနာက္ပိုင္းမွာ ရပ္နားၿပီး ေအာ္ပရာမ်ားကို ညတိုင္း ကျပၾကရမွာ ျဖစ္တယ္” ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

ထိုသို႔ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ျမန္မာ့ဆိုင္း၀ိုင္းႏွင့္ အပ္စပ္မႈမရွိေသာ ဒရမ္၊ လိဒ္ဂစ္တာ၊ ေဘစ့္ဂစ္တာမ်ားကို လံုး၀ ထည့္သြင္းတီးခတ္ျခင္း မျပဳရ၊ ႐ိုးရာေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ အပ္စပ္မႈမရွိေသာ အတို၊ အျပတ္၊ လည္ဟုိက္မ်ား၊ သ႐ုပ္ပ်က္အ၀တ္အစားမ်ား ၀တ္္ဆင္ေဖ်ာ္ေျဖျခင္းမျပဳရစေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔က ျမန္မာဇာတ္သဘင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပြဲ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံသဘင္ပညာရွင္မ်ား၊ တည္ေထာင္သူမ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။    

ဇင္မင္း

Category: 

Share