စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပသည့္ ဥာဏ္ရည္မမီ ဖိတ္ေခၚအားကစားၿပိဳင္ပြဲ၌ ျမန္မာအားကစားသမားမ်ား ေရႊသံုးခု၊ ေငြသံုးခု၊ ေၾကးသံုးခု ရယူႏိုင္ခဲ့

ဥာဏ္ရည္မမီ ဖိတ္ေခၚအားကစားၿပိဳင္ပြဲကို ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ မွ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဥာဏ္ရည္မမီသူ အားကစားသမားမ်ားသည္ ေရႊသံုးခု၊ ေငြသံုးခု၊ ေၾကးသံုးခု ရယူႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥာဏ္ရည္မမီသူမ်ား အားကစားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးပီတာဦးေဆာင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္/နည္းျပေလးဦး၊ အားကစားသမား အမ်ိဳးသားေလးဦး၊ အမ်ိဳးသမီးေလးဦးတို႔က ေျပးခုန္ပစ္ႏွင့္ ဘိုခ်ီၿပိဳင္ပြဲသို႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ေျပးခုန္ပစ္ၿပိဳင္ပြဲ မီတာ ၈၀၀ တြင္ ထြန္းသာယာက ေရႊတံဆိပ္ဆုတစ္ဆု၊ မီတာ ၄၀၀ တြင္ ဟိန္းထက္ေဇာ္က ေၾကးတစ္ခုႏွင့္ မီတာ ၂၀၀ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေငြတစ္ခု၊ မီတာ ၁၀၀ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အိမြန္္ေက်ာ္က ေရႊတစ္ခု၊ မီတာ ၂၀၀ တြင္ လင္းလင္းထက္က ေၾကးတစ္ခုႏွင့္ မီတာ ၁၀၀ တြင္ ေငြတစ္ခုရယူႏုိင္ခဲ့သည္။

ဘိုခ်ီၿပိဳင္ပြဲ၌ ေဇာ္မ်ိဳးႏုိင္က ေရႊတစ္ခု၊ ေဇာ္မ်ိဳးေဇာ္က ေငြတစ္ခု၊ ေမျမတ္ေမာ္က ေၾကးတစ္ခု စုစုေပါင္းေရႊသံုးခု၊ ေငြသံုးခု၊ ေၾကးသံုးခုရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ အဆုိပါၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေဒသတြင္းငါးႏုိင္ငံမွ အားကစားသမားမ်ား ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး အိမ္ရွင္စင္ကာပူႏုိင္ငံက ၂၉ သင္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

 

Category: 

Share