ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး ရက္သတၱပတ္အတြင္း အပ္ႏွံႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ရက္တိုးလက္ခံသြားမည္

ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး ရက္သတၱပတ္ေက်ာ္သည့္အထိ လာေရာက္အပ္ႏွံျခင္းမရွိေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို ဇြန္လဒုတိယပတ္အထိ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမ ၂၅ ရက္ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး ရက္သတၱပတ္အခမ္းအနား၌ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ သစ္ေတာ၊ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးဟံထြန္းက ေျပာသည္။

ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး ရက္သတၱပတ္အခမ္းအနားအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကိုယ္စား၀န္ႀကီးဦးဟံထြန္းက တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။   

“၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလး ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံဖို႔၊ က်န္ရွိရင္လည္း အနည္းအက်ဥ္းပဲ က်န္ရွိဖို႔လိုပါတယ္။ မိဘမ်ားနဲ႔ ဆရာမမ်ားကလည္း ၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္းၾကပါ။ အမ်ိဳးသားပညာေရး လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္အေနနဲ႔ လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလး အသက္ငါးႏွစ္အရြယ္ ၁၀၄၂၂၂ ဦး၊ ေျခာက္ႏွစ္အရြယ္ကေလး ၁၂၉၂၀ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ားစာရင္းကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ံုးမွ ဦးစီး၍ ဆရာဆရာမမ်ားက စာရင္းလုိက္လံ ေကာက္ယူျပဳစုခဲ့ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးငယ္ တစ္သိန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ေက်ာင္းတိုင္း ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔ေက်ာင္းအခ်ိန္စာရင္းတိုင္းဆရာဆရာမေတြကို စာ၀င္သင္ဖုိ႔ ေျပာထားၿပီးျဖစ္တယ္။ ဒီလို စာသင္၀င္ၿပီးလို႔မွ အတန္းထဲမွာ ေက်ာင္းလာမအပ္ေသးတဲ့ ကိုယ့္ကေလး လက္က်န္ ဘယ္သူရွိမလဲ၊ ရွိေသးရင္ ကေလးကို အိမ္လိုက္ေခၚဖို႔၊ ေက်ာင္းအပ္ႏွံခိုင္းဖို႔ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ေျပာထားတယ္” ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ံုးမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ပညာ) ေဒၚေဆြေဆြလဲ့က ေျပာသည္။

ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး ရက္သတၱပတ္အေနျဖင့္ ေမ ၂၅ ရက္ မွ ၃၁ ရက္အထိ သတ္မွတ္ထားၿပီး KG တန္းမွ ပထမတန္းအထိ ေက်ာင္း၀တ္စံု အခမဲ့၊ ျပ႒ာန္းစာအုပ္အခမဲ့၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈ အခမဲ့ သတ္မွတ္ထားသည္။

မင္းသီဟန္

 

Category: 

Share