အခမဲ့က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ၿမိဳ႕နယ္ ၇၅ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စတင္မည္

အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးစီမံကိန္းအရ လူထုလက္လွမ္းမီေသာ က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ အမ်ိဳးအစားေပါင္း ၁၉၀ အား ၿမိဳ႕နယ္ ၇၅ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ေမ ၂၄ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးညီလာခံတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာညီညီလြင္က အခမဲ့က်န္းမာေရး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အေျခခံက်တဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈပံုစံေတြ လူတိုင္းရေအာင္ စတင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထဲမွာ အစိုးရ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းေတြလည္းပါမယ္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း၊ အသင္းအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ပုဂၢလိက ေဆး႐ံုေတြလည္း ပါမယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ေတြကစၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈေပးမွာျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာမွာ စျဖစ္မွာပါ” ဟု တိုင္းေဒသႀကီးျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒါက္တာညီညီလြင္ကေျပာသည္။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္ပါ၀င္ၿပီး လိႈင္သာယာ၊ ေကာ့မွဴး၊ ဒလ၊ ေရႊျပည္သာ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း၊ ကြမ္းၿခံကုန္း၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း၊ မဂၤလာဒံုတို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ရရွိမည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားမွာ ကူးစက္ေရာဂါကုသမႈႏွင့္ေဆး၀ါးမ်ား၊ ေက်ာင္းက်န္းမာေရး၊ မိခင္ႏွင့္ ကေလးက်န္းမာေရးစသည္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မင္းသီဟန္

Category: 

Share