သီရိလကၤာ၌ ေရႀကီးမႈမ်ားေၾကာင့္ လူ ၉၀ ေက်ာ္ ေသဆုံးၿပီး အမ်ားအျပားေပ်ာက္ဆုံးေန

မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံျဖစ္ေနေသာ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ လူ ၉၀ ေက်ာ္ေသဆုံးၿပီး ေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္မွာလည္း ေပ်ာက္ဆုံးေနသျဖင့္ အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံတကာမွ အကူအညီေတာင္းခံထားသည္။

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရ လူေပါင္း ၆၅၀၀၀ မွာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဒဏ္ကုိ ခံခဲ့ရၿပီး လူေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ ေဘးလြတ္ရာသုိ႔ ေရြ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ရသည္။ အိမ္ေခါင္မုိးေပၚမ်ားႏွင့္ သစ္ပင္ထိပ္မ်ားေပၚသုိ႔ တက္ေရာက္ေနရသူမ်ားကုိ ေရတပ္ႏွင့္ ေလတပ္တုိ႔မွ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ကယ္ဆယ္ခဲ့ရေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဒူနက္ရွ္ကန္ကန္ဒါက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သီရိလကၤာႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနကလည္း ကုလသမဂၢထံမွ အကူအညီမ်ား ေတာင္းခံထားသည္။ သီရိလကၤာတြင္ ေနာက္လာမည့္ရက္မ်ားတြင္လည္း မုိးသည္ထန္စြာ ဆက္လက္ရြာသြန္းမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမစ္၊ ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေတာင္ေျခ၌ ေနထုိင္သူမ်ားကုိ ေဘးလြတ္ရာသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းၾကရန္ အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ႏုိင္ငံအတြင္း၌ ေကာက္ပဲသီးႏွံႏွင့္ရာဘာပင္မ်ား တုိးခ်ဲ႕စုိက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ သစ္ေတာမ်ား အလြန္အကၽြံခုတ္ထြင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။ လြန္ခဲ့ေသာေမလကလည္း ေျမၿပိဳမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ေသဆုံးခဲ့သည္။

 

Category: 

Share