ဇနီးေဟာင္း၏လည္ပင္းကုိ ႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္ၿပီး ကားျဖင့္တရြတ္တုိက္ဆြဲခဲ့ေသာ ခင္ပြန္း

ဂ်ာမန္ၿမိဳ႕တစ္ခုတြင္ ဇနီးေဟာင္း၏လည္ပင္းကုိ ကြင္းေလွ်ာလုပ္ထားေသာႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ၿပီး ကားျဖင့္ တရြတ္တုိက္ဆြဲခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးမွာ ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ဂ်ာမန္ႏုိင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ဟဲမီလင္းၿမိဳ႕တြင္ “ႏူရင္တင္းဘီ”ဟု သိရွိရေသာ အမ်ိဳးသားသည္ ဇနီးေဟာင္း၏လည္ပင္းကုိ ကြင္းေလွ်ာလုပ္ထားေသာႀကိဳးျဖင့္ မခ်ည္ေႏွာင္မီရင္ဘတ္ႏွင့္ ၀မ္းဗုိက္တုိ႔အား ဓားျဖင့္ထုိးခဲ့ၿပီးေနာက္ ၄င္းတုိ႔၏ ၂ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္ေလးေရွ႕၌ပင္ ကားကုိအရွိန္ျပင္းစြာေမာင္းကာ ဇနီးျဖစ္သူကုိ တရြတ္တုိက္ဆြဲခဲ့သည္။ ႀကိဳးျပတ္သြားသည့္အခ်ိန္မွသာ အနီးအနားရွိလူမ်ားက သူမထံ ကူညီရန္ ေျပးသြားခဲ့ၾကသည္။

ဇနီးေဟာင္းေကဒါေကမွာ ဒဏ္ရာမ်ားျပင္းထန္စြာရရွိခဲ့သည့္အျပင္ ေဆး႐ုံ၌ ရက္သတၱပတ္မ်ားစြာ သတိေမ့ေျမာေနခဲ့သည္။ ႏူရင္းတင္းဘီသည္ အေစာပုိင္းတြင္ တရား႐ုံး၌ မည္သည့္ခံစားမႈကုိမွ် မျပခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးတြင္မူ ေကဒါႏွင့္သားျဖစ္သူတုိ႔ကုိ သူ၏လုပ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္းပန္စကားေျပာခဲ့သည္။ ေတာင္းပန္စကားေျပာစဥ္ ေကဒါသည္ သူမ၏နားႏွစ္ဖက္ကုိ လက္ျဖင့္ပိတ္ထားခဲ့ၿပီး ခင္ပြန္းေဟာင္းကုိ ၾကည့္ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

ကဒါ၏ေရွ႕ေနက ယခုအမႈတြင္ တရားခံသည္ တရားလုိကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိစြာျဖင့္ သတ္ျဖတ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္မွာ အလြန္ပင္ ထင္ရွားေၾကာင္းႏွင့္ မိမိ၏အမႈသည္မွာ ကံေကာင္းလြန္းေသာေၾကာင့္သာ အသက္မေသဆုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တရားသူႀကီးကလည္း ႏူရင္တင္း၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအျမင္မွာ အလြန္ပင္ ေခတ္ေနာက္က်က်န္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏူရင္တင္းႏွင့္ ေကဒါတုိ႔သည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေမလ၌ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ကြာရွင္းျပတ္စဲခဲ့သည္။

အိမ္ေထာင္က်ၿပီးေနာက္ ႏူရင္တင္းသည္ ေကဒါကုိ ေန႔စဥ္႐ုိက္ႏွက္ခဲ့ၿပီး  အခင္းမျဖစ္ပြားမီ တစ္လအလုိခန္႔တြင္ ေကဒါကုိ သတ္ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္မူ ေငြေရးေၾကးေရးျပႆနာမ်ား  ႀကီးထြားလာၿပီးေနာက္ ႏူရင္တင္းသည္ ေကဒါကုိ သတ္ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဟဲမီလင္းၿမိဳ႕ ဂုိလ္းဒင္းခ်စ္ကင္းစားေသာက္ဆုိင္အနီး၌ ႀကိဳးျပတ္သြားသည့္အခါ ႏူရင္တင္းသည္ ရဲစခန္းသုိ႔ ကုိယ္တုိင္သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး မိမိသည္ ဇနီးေဟာင္းကုိ သတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း ထြက္ဆုိခဲ့သည္။ တရား႐ုံးက ႏူရင္တင္းကုိ ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည့္အျပင္ ေကဒါအားနစ္နာေၾကး စတာလင္ေပါင္ ၁၀၀၀၀၀ ေပးရန္လည္း ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

 

Category: 

Share