ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ Y8 ေလယာဥ္ကို ပင္လယ္ျပင္တြင္ေတြ႕ရွိ

တပ္မေတာ္(ေလ)မွ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ Y8 ေလယာဥ္ကို ထား၀ယ္ၿမိဳ႕အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၁၃၅ မိုင္အကြာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ၅း၃၀ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ေလယာဥ္အပ်က္အစီးမ်ားကုိ တပ္မေတာ္(ေလ) ရွာေဖြေရး ေလယာဥ္မ်ားမွ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုအခါ တပ္မေတာ္(ေရ)မွ စစ္သေဘၤာမ်ား ကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ သြားေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 Y8 ေလယာဥ္မွာ ၁း၀၀ နာရီတြင္ ၿမိတ္မွတက္လာၿပီး ၁း၃၀ တြင္ ထား၀ယ္ေလေၾကာင္းထိန္းေမွ်ာ္စင္ျဖင့္ အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္သြားခဲ့ေၾကာင္း ေလယာဥ္ေပၚတြင္ တပ္မေတာ္(ေလ) မွ ေလယာဥ္အမႈထမ္း ၁၄ ဦး၊ ကေလး ၁၅ ဦးအပါအ၀င္ ခရီးသည္ ၉၀ ဦး စုစုေပါင္း ၁၀၄ ဦးပါသြားေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေလယာဥ္မွဴးမ်ားမွာ ဗုိလ္မွဴးၿငိမ္းခ်မ္းႏွင့္ ဗုိလ္မွဴးစည္သူ၀င္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါေလယာဥ္သည္ ေလဖိအားစနစ္ပါ၀င္သည့္ ခရီးသည္တင္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ေလယာဥ္မွာ အသစ္ျဖစ္ကာ ၀ယ္ယူထားသည့္ကာလ တစ္ႏွစ္သာရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

Category: 

Share