ငွက္ေပ်ာေတာေျမကိစၥ လာေရာက္ညိႇႏိႈင္းသူမ်ားအား ပါးငါးခ်က္စီ႐ိုက္ခ်င္ေၾကာင္း ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေျပာခဲ့ဟုဆို

အထက္ျမန္မာျပည္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္သိန္းအား ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိလွ်င္ ပါးငါးခ်က္႐ိုက္ခ်င္ဟု ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက မေကြး-ကံျပားလမ္း၊တုိင္း (CSO) ႐ုံးခန္းတြင္ ေျပာဆုိခ်က္အေပၚ မေက်နပ္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

(CSO) ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္သိန္းက ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား ေျမယာဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကားရာ ဥပေဒဆုိသည္မွာ စာအုပ္ထဲမွာပဲရွိသည္ဟု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္အေနအထားအား မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ ယင္းသို႔ေျပာျခင္းမွာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ မသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ထပ္မံ၍ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္လည္း ငွက္ေပ်ာေတာကိစၥအား ညိႇႏိႈင္းရန္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးရာတြင္ “ေတာင္းဆုိမႈေတြသာရမယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေတာင္းဆုိၿပီး လူတစ္ေယာက္ကုိ ပါးငါးခ်က္စီ ႐ုိက္ခ်င္တယ္”ဟု ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေျပာဆုိခဲ့သျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ သတင္းစာရွင္းလင္းျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကိစၥအား မေကြးတုိင္းလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစုိးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ ဆက္လက္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း အထက္ျမန္မာျပည္တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္သိန္းက ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ေျပာၾကားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား သြားေရာက္ေမးျမန္းရာတြင္ “ကၽြန္ေတာ္လုပ္သက္ ၂၇ ႏွစ္ရွိၿပီ။ အခုလုိမေျပာပါဘူး။ ပါး႐ုိက္ခ်င္တယ္လို႔လည္း မေျပာပါဘူး”ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပက္သက္၍ ဦးခင္ေမာင္သိန္းက ၄င္းတို႔မွာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိမိအက်ိဳးစီးပြားကုိ စြန္႔လႊတ္ၿပီး အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚေနမႈမ်ားကုိ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ယခုလုိေျပာဆုိျခင္းမွာ မိမိအဖြဲ႕အစည္းအား ေစာ္ကားရာ ေရာက္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူကုိ မထီမဲ့ျမင္ျပဳရာေရာက္ေၾကာင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုလုိ စာနယ္ဇင္း ရွင္းလင္းရျခင္းျဖစ္ၿပီး ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကုိ တာ၀န္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Tomorrow သို႔ ေျပာသည္။ ယခုအခါ ငွက္ေပ်ာေတာေျမကိစၥအားလည္း ခုံဖြဲ႕စစ္ေဆးျခင္းကုိ စတင္ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

သတင္း-စန္းလြင္၊ ျမင့္ေ၀(မင္းဘူး)

ပုံစာ- ဆိပ္ျဖဴၿမိိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ေနစဥ္

 

 

Category: 

Share