မသန္စြမ္းသူမ်ား အက်ိဳးခံစားခြင့္ ပိုမိုရရွိရန္ မသန္စြမ္းမွတ္ပံုတင္ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးရန္စီစဥ္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ထြက္ရွိခဲ့သည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဥပေဒတြင္ပါရွိသည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား သက္ေသခံမွတ္ပံုတင္ကတ္မ်ားထုတ္ေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္က စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ား အသင္းကြန္ရက္မွ သိရသည္။
အဆိုပါ မသန္စြမ္းသူမ်ားသက္ေသခံကတ္(မသန္စြမ္းမွတ္ပံုတင္)မ်ား ထုတ္ေပးရန္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းအသင္းခ်ဳပ္တို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“၀န္ႀကီးဌာနက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီ စာရင္းျပဳစုဖို႔လာပါတယ္။ လာစစ္ေဆးတဲ့သေဘာေပါ့။ မသန္စြမ္းဥပေဒကေတာ့  ၂၀၁၅ က ထြက္ၿပီးၿပီေပါ့။ နည္းဥပေဒကေတာ့ မထြက္ေသးပါဘူး။ မသန္စြမ္းေတြကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ေနတာေပါ့ေလ။ ဒုတိယတစ္ေခါက္လည္း ထပ္လာမယ္လို႔ေျပာပါတယ္”ဟု မသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္း (ေရႊျပည္သာ) ဥကၠ႒ဦးထင္ေအာင္ေဇာ္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါ သက္ေသခံကတ္ျပားသည္ မသန္စြမ္းသူျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံေပးသည့္ကတ္ျဖစ္ၿပီး ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူသည္ ႏိုင္ငံေတာ္က မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ေပးအပ္မည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအျပင္ အျခားလူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေပးမည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကိုပါ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

မသန္စြမ္းသူမ်ား သက္ေသခံမွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ပါ၀င္ၿပီး လက္ရွိတြင္ အဆိုပါဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားထြက္ရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ေရႊရင္ၿငိမ္းေအး

 

Category: 

Share