အၾကမ္းဖက္အႏၱရာယ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး - လက္ေစာင္းထက္

အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ အေျခမဟန္ေတာ့ေသာ အစၥလာမ္မစ္အစြန္းေရာက္မ်ားသည္ သူတို႔၏ေနာက္ထပ္ ေျခကုပ္ေနရာအျဖစ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွကို မ်က္စိက်လာၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ အစၥလာမ္မစ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံတို႔တြင္ အစြန္းေရာက္မ်ား ေျခကုပ္ယူႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘူးသီးေတာင္ေမာင္ေတာေဒသတြင္လည္း အစြန္းေရာက္တို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စိမ့္၀င္ေနခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားပ်က္ျပားခ်ိန္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္မွစၿပီး ရခိုင္တြင္ အစၥလာမ္မစ္အစြန္းေရာက္ မူဂ်ာေမဒင္ ေသာင္းက်န္သူအဖြဲ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထိုစဥ္က အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားမွာ မခ်မ္းသာေသးသျဖင့္ ထိုေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕ကို အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏုိင္ငံမ်ား ေရနံေၾကာင့္ ခ်မ္းသာလာသည္ႏွင့္အမွ် အၾကမ္းဖက္၀ါဒကို ကမၻာတစ္လႊားသို႔ ပို႔ကုန္အျဖစ္ ေဇာက္ခ်လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ လူဦးေရသံုးသိန္းသာရွိေသာ္လည္း သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သိုက္ျဖင့္ လြန္စြာခ်မ္းသာေနေသာ ကာတာႏုိုင္ငံကို အိမ္နီးခ်င္းအာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားက သံတမန္အဆက္အသြယ္အျပင္ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း၊ ကုန္းေၾကာင္း ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားပါ လုပ္ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ကမၻာအႏွံ႔အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးေနေသာေၾကာင့္ဟုဆိုသည္။ အဆိုပါေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ ဖိလစ္ပိုင္အစြန္းေရာက္မ်ား၊ ထုိင္းေတာင္ပိုင္းမွ အစြန္းေရာက္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤါလီအစြန္းေရာက္မ်ားထံ မည္မွ်ေရာက္ရွိေနၿပီကို မည္သူမွ် မသိႏုိင္ေသာ္လည္း ထိုင္းေတာင္ပိုင္းတြင္ နယ္ေျမထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ထိုင္းစစ္တပ္သည္ မနည္းႀကိဳးစားေနရသည္။ ဖိလစ္ပိုင္တြင္လည္း မာရာ၀ီကၽြန္းကို ISIS ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ အစြန္းေရာက္သူပုန္မ်ားက သိမ္းပိုက္ထားသျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္စစ္တပ္သည္ အက်အဆံုး မ်ားစြာျဖင့္ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ေနရသည္။ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္၏ နည္းပညာအကူအညီႏွင့္ အေမရိကန္အထူးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ အကူအညီကို စတင္ယူခဲ့ရသည္။ ဤသည္မွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ အစြန္းေရာက္တုိ႔၏ အခင္းအက်င္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္လည္း အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ လူအုပ္စုမ်ားက နယ္ျခားေစာင့္ ရဲဌာနခ်ဳပ္အထိ ၀င္ေရာက္စီးနင္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ ပါကစၥတန္အေျခစိုက္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စစ္သင္တန္းလာေရာက္ပို႔ခ်ျခင္း၊ ဗံုးျပဳလုပ္သည့္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။ အစိုးရႏွင့္ အဆင္ေျပေသာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားအား အမွန္အတိုင္းေျပာသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ျပျခင္းျဖင့္ အဆိုပါေဒသတြင္ အစိုးရဘက္မွ လူမ်ားမရွိရန္ ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ NLD အစိုးရက ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းျဖင့္ မညီဟုဆိုကာ ေက်းရြာရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း ဧည့္စာရင္းတိုင္သည့္စနစ္ကို လႊတ္ေတာ္မွတဆင့္ ပယ္ဖ်က္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အႀကိမ္ႀကိမ္ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုေခတ္စားေနေသာ စကားအရ ဒီမိုကေရစီအႏိုင္က်င့္ျခင္းပံုစံျဖင့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ကား အမ်ားျပည္သူမ်ား သိရွိသည့္အတိုင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းသို႔ ခုိး၀င္ဘဂၤါလီမ်ား ေန႔စဥ္ အဆက္မျပတ္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသည္။

ထိုအထဲတြင္ လက္နက္ကိုင္ ဆူပူေသာင္းက်န္းမည့္ အစြန္းေရာက္မ်ား မည္မွ်ပါသည္ကို မည္သူမွ်မသိႏုိင္ေပ။ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ မာလူကူျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ေလ့လာခဲ့သူတစ္ဦးကမူ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ အစြန္းေရာက္တို႔သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအတြက္ အစြန္းေရာက္စစ္သင္တန္းေက်ာင္းေနရာကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေျချပဳရန္  ၁၉၉၄ ခုႏွစ္က လာေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ေသးေၾကာင္း၊ ေနာက္မွ ေတာေတာင္ထူထပ္သည့္ အင္ဒိုနီးရွားကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားခဲ့ဖူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အစြန္းေရာက္တို႔ ေျခကုပ္ယူရန္ စဥ္းစားထားသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္ပါ၀င္ေနေၾကာင္း သိႏုိင္သည္။ စစ္ဘက္သုေတသီတစ္ဦးကလည္း ထိုင္းေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တြင္ အစြန္းေရာက္မ်ား အရွိန္ျမႇင့္ ထိုးစစ္ဆင္ေနသည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္လည္း တိုက္ခိုက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ သတိေပး ေရးသားခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔၌ ထား၀ယ္အနီး တပ္မေတာ္(ေလ)မွ Y-8 ေလယာဥ္တစ္စီး ထူးဆန္းစြာ ပ်က္က်သြားခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္မူ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ေလယာဥ္ပ်က္က်မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ Source ကို ေလယာဥ္ပ်က္က်သည့္ေနရာတြင္ ရရွိထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ မၾကာမီ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က မိန္႔ခြန္းတစ္ခု၌ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးႀကီးသျဖင့္ ျပ႒ာန္းေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ကို ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားကို ေထာက္႐ႈပါက ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ အဆက္မျပတ္ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၿပီး ေသာင္းက်န္းသူတို႔၏ လုပ္ကြက္ကို သိေနေသာ တပ္မေတာ္သည္ ေသာင္းက်န္းသူတို႔၏ ေရွ႕လာမည့္ အခင္းအက်င္းအတြက္ ပူပန္မႈရွိေနေၾကာင္း မွန္းဆႏုိင္သည္။ ျပည္တြင္းတြင္ ညီၫြတ္မႈမရွိေသာ ယခုလိုအခ်ိန္အခါသည္ တုိင္းျပည္ကို ဒုကၡေပးလိုသူမ်ားအတြက္ အခြင့္ေကာင္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ အမွန္မွာ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားမႈဥပေဒအေပၚ အျမတ္ထုတ္ေနေသာ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို ဥပေဒအရ ထိန္းေက်ာင္းရန္သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရး အင္အားျပသည့္အေနျဖင့္ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားမႈစနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္း၊ ထိုေနရာတြင္ မည့္သည္ လံုၿခံဳေရးဥပေဒႏွင့္မွ အစားမထိုးဘဲ လ်စ္လ်ဴျပဳထားျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အၾကမ္းဖက္သမားတို႔ ခိုနားရာ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ဆြဲေဆာင္ေနေၾကာင္း သက္ဆိုင္သူတာ၀န္ရွိသူအေပါင္း ျမင္ႏုိင္ၾကပါေစ၊ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ ဥပေဒတစ္ခု အခ်ိန္မီ ျပ႒ာန္းေပးႏုိင္ပါေစဟုသာ ျပည္သူတစ္ဦး အေနျဖင့္ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရႊတိဂံုဘုရားအပါအ၀င္ ဘာသာေပါင္းစံုတို႔၏ အထြတ္အျမတ္ထားရာေနရာမ်ား တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာေအာက္မွ နယ္ေျမတစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပဲ့ပါသြားျခင္း၊ ျပည္သူမ်ား က်ီးလန္႔စာစားျဖင့္ ဘ၀မလံုၿခံဳျခင္းမ်ားကို မည္သည့္အစိုးရမွျဖစ္ေစ လိုမည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိတိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အစိုးရအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေညာင္သီးလည္း စားသလို အၾကမ္းဖက္သမားတို႔၏ ေလးသံကိုလည္း နားစြင့္ေနသင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။
လက္ေစာင္းထက္

 

Category: 

Share